Актуальный взгляд на мессианский иудаизм и христианство / Ежедневная духовная пища

Parsza Wajce: Kto jest drabiną Jakuba?

Parsza Wajce: Kto jest drabiną Jakuba?

Przed nami jest niesamowity cotygodniowy fragment Tory, który szczegółowo opisuje drogę wiary Jakuba z Bogiem i Bożą wierność Swoim obietnicom i przymierzu z Abrahamem…