Рубрика: Polska


Jak Jezus może być synem Dawida?

Jak Jezus może być synem Dawida?

Niektórzy twierdzą, że narodzenie z dziewicy oznacza, że ​​Jeszua nie może być Mesjaszem. Ale czy widzicie, że jedną z istotnych cech prawdziwego Mesjasza Izraela jest to, że pochodzi On z rodu króla Dawida?

Jom Kippur: czas ukorzenia

Jom Kippur: czas ukorzenia

Najbardziej uroczyste spośród jesiennych świąt biblijnych, święto Jom Kippur, albo Dzień Pojednania-mówi o pojednaniu Boga z Jego narodem przymierza…

W Księdze Życia na zawsze

W Księdze Życia na zawsze

W tradycyjnych społecznościach żydowskich Rosz Haszana jest uważany za Dzień Sądu — jest to dzień, w którym Bóg ocenia zachowania człowieka, w celu podjęcia decyzji, czy zapisze imię tego człowieka w Księdze Życia…

Odłożyć Żydów na później?

Odłożyć Żydów na później?

Przekonanie, że ​​dla Żydów nie nadszedł jeszcze czas, słyszałem od tamtego momentu wiele razy. Pozwolę sobie przedstawić „standardową wersję”. Teraz jest czas pogan…

Żydowskie korzenie chrztu

Żydowskie korzenie chrztu

Żyd o imieniu Johanan (Jan) chrzcił ludzi w rzece Jordan w Izraelu pierwszego wieku. Czy Johanan wymyślił chrzest? Czy może była to część tradycji żydowskiej praktykowana do czasów Jana?..

Oddzielony do specjalnego celu

Oddzielony do specjalnego celu

Znaczenie słowa „święty” jest często definiowane przez kulturę, która nas otacza, ale starożytny kontekst kulturowy Biblii proponuje nam inne spojrzenie…

Problem «trzech dni i trzech nocy»

Problem «trzech dni i trzech nocy»

W Mateusza 12:40 możemy przeczytać takie słowa Jeszua: „Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce.”…

List Królowej Estery

List Królowej Estery

Miejsce  wydarzeń — sypialnia królowej Estery, w wieczór, kiedy postanowiła udać się do tronu królewskiego...

Moja babcia i „BÓG GOIM”

Moja babcia i „BÓG GOIM”

Najbardziej mistycznymi i religijnymi słowami w moim domu były: „koszerne naczynia”. Nie do końca rozumiałem co to znaczy, zwłaszcza pierwszy człon tego wyrażenia był zagadkowy…