Рубрика: Polska


Chanuka w Biblii

Chanuka w Biblii

Chanuka. Chociaż wielu wierzących nie przywiązuje wielkiej wagi do tego żydowskiego święta, to w Ewangelii św. Jana widzimy, że Jeszua odnosił się do niego inaczej…

Parsza Wajce: Kto jest drabiną Jakuba?

Parsza Wajce: Kto jest drabiną Jakuba?

Przed nami jest niesamowity cotygodniowy fragment Tory, który szczegółowo opisuje drogę wiary Jakuba z Bogiem i Bożą wierność Swoim obietnicom i przymierzu z Abrahamem…

Trójca. Tak po prostu raz, dwa, trzy?

Trójca. Tak po prostu raz, dwa, trzy?

Jeśli chodzi o Jeszua, idea tego, że ​​mógł On być Bogiem w ludzkim ciele, jest czymś najtrudniejszym do przyjęcia dla Żydów. Wiara w Trójcę kojarzy im się z oczywistym bałwochwalstwem…

Jak Jezus może być synem Dawida?

Jak Jezus może być synem Dawida?

Niektórzy twierdzą, że narodzenie z dziewicy oznacza, że ​​Jeszua nie może być Mesjaszem. Ale czy widzicie, że jedną z istotnych cech prawdziwego Mesjasza Izraela jest to, że pochodzi On z rodu króla Dawida?

Jom Kippur: czas ukorzenia

Jom Kippur: czas ukorzenia

Najbardziej uroczyste spośród jesiennych świąt biblijnych, święto Jom Kippur, albo Dzień Pojednania-mówi o pojednaniu Boga z Jego narodem przymierza…

W Księdze Życia na zawsze

W Księdze Życia na zawsze

W tradycyjnych społecznościach żydowskich Rosz Haszana jest uważany za Dzień Sądu — jest to dzień, w którym Bóg ocenia zachowania człowieka, w celu podjęcia decyzji, czy zapisze imię tego człowieka w Księdze Życia…

Odłożyć Żydów na później?

Odłożyć Żydów na później?

Przekonanie, że ​​dla Żydów nie nadszedł jeszcze czas, słyszałem od tamtego momentu wiele razy. Pozwolę sobie przedstawić „standardową wersję”. Teraz jest czas pogan…

Żydowskie korzenie chrztu

Żydowskie korzenie chrztu

Żyd o imieniu Johanan (Jan) chrzcił ludzi w rzece Jordan w Izraelu pierwszego wieku. Czy Johanan wymyślił chrzest? Czy może była to część tradycji żydowskiej praktykowana do czasów Jana?..