Sid Roth: największy akt antysemityzmu, który znam

Sid Roth: największy akt antysemityzmu, który znam

Друзья! Этой статьей мы открываем на нашем мессианском еврейском портале ieshua.org новую рубрику — Polska.

Выражаем благодарность Анне Скляренко и всей мессианской общине «Шалом» (Варшава, Польша), пастор Павел Тарнопольский. Анна взялась послужить польско-говорящим посетителям нашего портала (читающим его, часто, через google-переводчик) своими способностями и талантами.

Если вы читаете эти строки и имеете достаточный уровень владения польским (или другими — немецким, испанским, французским — например) и русским языком, чтобы осуществлять подобные переводы — пожалуйста, свяжитесь с нами.


Największym aktem antysemityzmu, o którym jest mi wiadomo – to kochać i szanować swoich braci Żydów, ale nie dzielić się z nimi Ewangelią. Jestem Żydem, obywatelem Izraela, i podobnie jak Paweł, oddaję swoje życie dla dobra moich braci w ciele.

W ostatnich latach, z wdzięcznością obserwuję chrześcijańskie służby błogosławiące Izrael. Bóg wie, że Izrael potrzebuje przyjaciół i wsparcia, ale błogosławienie Żydów i Izraela, a jednocześnie skrywanie Dobrej Nowiny przed żydowskim narodem – to nie po chrześcijańsku.

Jestem „za” filmami reklamowymi, przyzywającymi do zbiórek środków finansowych, aby pomóc prześladowanym Żydom z całego świata powrócić do Izraela. Ale zbierać pieniądze od chrześcijan i nie pomagać nimi Żydom, którzy wierzą w Jeszua — jest to rzecz nieprawidłowa!

Niepokoją mnie chrześcijanie, którzy bardziej interesują się żydowskimi korzeniami niż żydowskimi duszami.

Jestem zaniepokojony ortodoksyjnymi rabinami, których ranga jest wychwalana w chrześcijańskich telewizjach, a którzy nienawidzą Żydów, wierzących w Jeszua.

To jest czas łaski dla Syjonu. Duchowa zasłona spada z oczu narodu żydowskiego. Ale apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi:

„Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela…. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje?” (Rz.10:1, 14)

A prorok Ezechiel pisze:

„Synu człowieczy: Na stróża domu izraelskiego cię powołałem! …. Jeżeli powiem do bezbożnego: Na pewno umrzesz, a ty go nie ostrzeżesz i nic nie powiesz, aby bezbożnego ostrzec przed jego bezbożną drogą tak, abyś uratował jego życie, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, ale Ja uczynię cię odpowiedzialnym za jego krew”. (Ez.3:17-18)

Nastał czas, aby król się przyodział. Musi się jednak znaleźć ktoś, kto mu powie, że jest nagi.

Подписывайтесь:

Sid Roth prowadzi program telewizyjny «To ponadnaturalne». Jego służba rozesłała ponad 2,4 miliona egzemplarzy książek «Pomyśleli o sobie”, z żydowskimi świadectwami na adresy Żydów z całego świata.

Autor – Sid Roth / charismamag.com
Źródło – ieshua.org
Polska — Anna Skliarenko

Сид Рот: самый антисемитский поступок, который я знаю

Последнее пожертвование: 16.01 (Украина)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>