Тег: Анна Скляренко


Druga część Chanukowej historii

Druga część Chanukowej historii

Historia Chanuki miała miejsce w okresie między Starym a Nowym Testamentem, kiedy Antioch IV Epifanes został władcą hellenistycznego imperium Seleucydów…

Chanuka w Biblii

Chanuka w Biblii

Chanuka. Chociaż wielu wierzących nie przywiązuje wielkiej wagi do tego żydowskiego święta, to w Ewangelii św. Jana widzimy, że Jeszua odnosił się do niego inaczej…

Parsza Wajce: Kto jest drabiną Jakuba?

Parsza Wajce: Kto jest drabiną Jakuba?

Przed nami jest niesamowity cotygodniowy fragment Tory, który szczegółowo opisuje drogę wiary Jakuba z Bogiem i Bożą wierność Swoim obietnicom i przymierzu z Abrahamem…

Trójca. Tak po prostu raz, dwa, trzy?

Trójca. Tak po prostu raz, dwa, trzy?

Jeśli chodzi o Jeszua, idea tego, że ​​mógł On być Bogiem w ludzkim ciele, jest czymś najtrudniejszym do przyjęcia dla Żydów. Wiara w Trójcę kojarzy im się z oczywistym bałwochwalstwem…

Jak Jezus może być synem Dawida?

Jak Jezus może być synem Dawida?

Niektórzy twierdzą, że narodzenie z dziewicy oznacza, że ​​Jeszua nie może być Mesjaszem. Ale czy widzicie, że jedną z istotnych cech prawdziwego Mesjasza Izraela jest to, że pochodzi On z rodu króla Dawida?