Тег: Polska


Problem «trzech dni i trzech nocy»

Problem «trzech dni i trzech nocy»

W Mateusza 12:40 możemy przeczytać takie słowa Jeszua: „Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce.”…

List Królowej Estery

List Królowej Estery

Miejsce  wydarzeń — sypialnia królowej Estery, w wieczór, kiedy postanowiła udać się do tronu królewskiego...

Moja babcia i „BÓG GOIM”

Moja babcia i „BÓG GOIM”

Najbardziej mistycznymi i religijnymi słowami w moim domu były: „koszerne naczynia”. Nie do końca rozumiałem co to znaczy, zwłaszcza pierwszy człon tego wyrażenia był zagadkowy…

Żydzi: «Ktokolwiek, tylko nie On»

Żydzi: «Ktokolwiek, tylko nie On»

W pierwszych dwóch artykułach (Historyczne powody niewiary Żydów w Jeszua, Co przeszkadza Żydom rozpoznać w Jeszua — Mesjasza?) omówiliśmy różne…