Актуальный взгляд на мессианский иудаизм и христианство / Ежедневная духовная пища

Dar Szabatu

Dar Szabatu

Czy nie zatarło nam się znaczenie Szabatu? Najwyższy oddzielił i uświęcił siódmy dzień, a także nieustannie przypomina nam poprzez całe Pismo Święte o tym…