Актуальный взгляд на мессианский иудаизм и христианство / Ежедневная духовная пища

Odłożyć Żydów na później?

Odłożyć Żydów na później?

Przekonanie, że ​​dla Żydów nie nadszedł jeszcze czas, słyszałem od tamtego momentu wiele razy. Pozwolę sobie przedstawić „standardową wersję”. Teraz jest czas pogan…