Dlaczego apostoł Paweł zmienił swoje imię?

Dlaczego apostoł Paweł zmienił swoje imię?

Dlaczego Żyd wyzbył się swojego żydowskiego imienia, gdy zaczął wierzyć w żydowskiego Mesjasza? Brzmi podejrzanie prawda? Bo właśnie tak jest!

Centralny autor Nowego Testamentu – przynajmniej, licząc ilość listów kierowanych do zborów – mężczyzna o imieniu Saul z Tarsu. Był Żydem i rzymskim obywatelem, ale też ortodoksyjnym rabinem. Studiował u Gamaliela, jednego z najbardziej szanowanych żydowskich uczonych w tamtych czasach. Był tak gorliwy dla Boga i przekonany, że Żydzi, którzy uwierzyli w Jeszua zostali oszukani, że szukał wszelkich sposobów, aby aresztować żydowskich wierzących, a nawet przyzwolił na ukamienowanie Szczepana, jednego z liderów pierwszych Żydów wierzących w Jeszua.

Jednak na drodze do Damaszku, dokąd poszedł z zamiarem aresztowania wierzących, został rzucony na ziemię i oślepiony jasnym światłem. Jeszua przemówił do niego i wyjaśnił mu, że jego rozumienie tej kwestii jest nieprawidłowe. Po tym dramatycznym spotkaniu, Saul stał się wierzącym, i zaczął dzielić się dobrą nowiną o Jeszua z narodem żydowskim.

«Również» — nie «zamiast»

Biblia wskazuje, że miał dwa imiona, kiedy wiele lat później podróżował po Ekumenie ( zaludnionych obszarach basenu śródziemnomorskiego – przyp. tłumacza), starając się pomóc Żydom i poganom znaleźć żywą, osobistą relację z Królem Wszechświata.

Więc Saul, to także Paweł… (Dz.13:9)

Smutne, ale przez wieki chrześcijanie uczyli, że Saul zmienił imię na Paweł, po tym, jak został wierzącym. Innymi słowy, pozbył się swojego żydowskiego imienia i przyjął chrześcijańskie. To stwierdzenie jest nieuzasadnione z dwóch powodów.

W pierwszym wieku nie było żadnych „chrześcijańskich” imion!

Po pierwsze, dlaczego to rzymskie imię miałoby być synonimem imienia chrześcijańskiego? Dziedzictwo rzymskie – to dziedzictwo pogańskie, politeistyczne (z wiarą w wielu bogów), i to właśnie Rzym stał się głównym prześladowcą Ciała Mesjasza przez pierwsze trzysta lat. Oprócz tego, nie było takiego pojęcia, jak „imię chrześcijańskie”! Imię Paweł stało się chrześcijańskim imieniem tylko dzięki Pawłowi.

Po drugie, jeśli Saul rzeczywiście zmienił swoje imię z żydowskiego na rzymskie, to dlaczego czekał tak wiele lat, aby to zrobić?

Żydzi otrzymują dwa imiona.

Każdy, wychowany w żydowskim domu poza Izraelem wie, że dla Żydów posiadanie dwóch imion jest czymś normalnym. Jedno z nich jest związane z miejscem, w którym mieszkają, a drugie to ich hebrajskie imię. Moje angielskie imię to Ron, ale moi rodzice dali mi również na imię Chaim, co w tłumaczeniu z języka hebrajskiego znaczy „życie”. ( Co prawda posługuję się imieniem Ron tutaj w Izraeli, bo ono również zalicza się do imion hebrajskich, a poza tym brzmi lepiej!)

Kiedy Saul podróżował po terenach nieżydowskich, używał swojego rzymskiego imienia. Zauważcie, że wspomniany fragment nie mówi : „Saul, który zmienił swoje imię na Paweł…” – ale raczej – „Saul, zwany także Pawłem…” – czyli „dodatkowo", a nie «zamiast».

Akurat dzisiaj słuchałem jednego z moich ulubionych kaznodziejów. Człowiek ten jest wielkim nauczycielem Pisma Świętego i kocha Izrael. Razem ze swoim kościołem ofiarnie i wiernie służą wierzącym tu w Izraelu. W swoim kazaniu przypomniał, jak Jeszua zwracał się do apostoła „Saulu…”, a później dodał, że On użył imienia Saul, a nie Paweł, ponieważ „takie było wtedy imię apostoła.” Jeśli ktoś tak światły i namaszczony może mylić się w takiej prostej kwestii, to jakże łatwo wrogowi ograbić Saula, drugą główną postać Nowego Testamentu – pozbawić go żydowskiej tożsamości i tym samym przekręcić charakter Nowego Testamentu.

I co w tym takiego?

Dobre pytanie…, na które jest odpowiedź. Wróg skutecznie się postarał, żeby oślepić naród żydowski w odniesieniu do Jeszua. Ponadto, starożytny Kościół pomógł „dejudaizować” wiele centralnych postaci Nowego Testamentu. Paweł został przedstawiony nie jako Saul, uczony rabin, który podążał za żydowskim Mesjaszem, ale jako były żyd, który dal początek obcej judaizmowi religii.

Oczywiście, on nie mógł nawet o czymś podobnym pomyśleć, mówiąc : „Dlatego też zaprosiłem was,… bo przecież z powodu nadziei Izraela dźwigam ten łańcuch”. (Dz.28:20). W swojej świadomości Saul nie cierpiał w imię nowej religii, ale dla nadziei Izraela.

Zdemaskujmy tego złodzieja tożsamości i przedstawmy Jeszua narodowi żydowskiemu w Jego prawdziwym Judeo-żydowskim kontekście.

Uwagi: imię Paweł z języka greckiego oznacza mały lub skromny. Jeśli nawet Paweł przyjął to imię w późniejszym życiu, to ono nie powinno go oddzielać od jego własnej żydowskiej tożsamości. (czytajcie Dz.21:20, 23:6), było raczej przydomkiem podkreślającym jego skromność, sam Saul często określał siebie jako najmniejszego z apostołów, a nawet najgorszym z grzeszników. Oczywiście, używać takiego pseudonimu, nie jest znów aż tak skromne, dlatego jestem skłonny twierdzić, że miał faktycznie dwa imiona-żydowskie i greckie.

Macie jeszcze jakieś spostrzeżenia na temat tego, jak Ewangelia była odarta ze swojego pierwotnego żydostwa? Podzielcie się z nami w komentarzach!

Autor — Ron Kantor / messiahsmandate.org
Źródło: ieshua.org
Polska — Anna Skliarenko

Почему апостол Павел сменил свое имя?

Последнее пожертвование: 27.12. Спасибо!