Mesjasz Jezus w czterech kielichach Pesach

Mesjasz Jezus w czterech kielichach Pesach

Cztery kielichy Pesach są integralną częścią święta. Symbolizują one każdą z czterech obietnic, które Bóg daje swemu narodowi w Księdze Wyjścia. 6:6-7.

Kielich uświęcenia

„Ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan ”.

Kielich wyzwolenia

„Wybawię was z ich niewoli”.

Kielich odkupienia

„Wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki”.

Kielich chwały

„I przyjmę was za swój lud, i będę wam Bogiem”.

Służba Mesjasza dotyczy każdej z tych czterech obietnic:

Mesjasz uświęca nas:

„…i za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie.” (Jan 17:19)

Mesjasz uwalnia nas:

„I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (Jan 8:32)

Mesjasz nas odkupuje:

„Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili.” (Gal. 4:4-5)

Mesjasz jest naszą radością:

 „To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. (Jan 15:11)

Żródło: ieshua.org od chosenpeople.com
Polska: Anna Skliarenko

donate

Последнее пожертвование: 18.02. Спасибо!