Jak Żyd może wierzyć w Jezusa i pozostawać Żydem?

Jak Żyd może wierzyć w Jezusa i pozostawać Żydem?

Wszystko zależy od tego, kim jest Jezus (Jeszua).

Nowy Testament przedstawia Jeszue jako Mesjasza Izraela (J.1:41,45,49 i.t.d.). Jeśli On nie jest żydowskim Mesjaszem, to w ogóle nikt nie powinien w Niego wierzyć, ponieważ Jego pełnomocnictwo jako Zbawiciela świata jest oparte na Jego pełnomocnictwie jako Mesjasza Izraela.

Jeśli On jest prawdziwym Mesjaszem, to będzie absolutnie koszerne, jeśli ja jako Żyd, będę w Niego wierzył. I wtedy będę Żydem w najwłaściwszej pozycji przed Bogiem, nawet jeśli nikt inny nie będzie się ze mną zgadzać.

Jedynie dla dobra dyskusji załóżmy, że Jeszua – nie jest prawdziwym Mesjaszem. W oczach autorytetów rabinicznych , nadal należy mnie uznać za Żyda. Dlaczego? Bo wiara w fałszywego mesjasza nie możne zrobić z Żyda — nie-Żyda. Na przykład, w roku 132, Szymon Bar-Kochba stanął na czele żydowskiego powstania przeciwko Rzymowi. Rabin Akiva (bardzo znany rabin) ogłosił Szymona Bar-Kochbę mesjaszem, choć Bar Kochba nie miał żadnych uprawnień i atrybutów, oczekiwanych od Mesjasza.

Mimo to, żaden z żydowskich autorytetów nigdy nie mówił, że „Akiva przestał być Żydem, ponieważ uwierzył w fałszywego mesjasza.” A jeśli po ogłoszeniu fałszywego mesjasza Akiva, wciąż był uważany pod każdym względem za Żyda, to wierzący w to, że Jeszua jest Mesjaszem, nie może być oceniany inaczej.

Kiedyś w Nowym Jorku, w synagodze na Long Island, przemawiałem na temat tego, dlaczego uważam, że Jeszua jest Mesjaszem. Po moim wykładzie, starszy rabin wstał i powiedział: «Nadler, już nie jesteś Żydem, ponieważ wierzysz w Jezusa!»

„Rabbi – odpowiedziałem. – Jeśli Bostoński Rabin uważa mnie za Żyda, choć zagubionego, jeśli Encyklopedia Żydowska oświadcza, że jestem Żydem, choć będącym w błędzie, to na jakiej podstawie można twierdzić, że już nie jestem Żydem ? " « Dobrze, -powiedział rabin — może się mylę"Rabbi, — odpowiedziałem cicho, — a jest możliwe, że mylisz się nie tylko w tej kwestii?” Ku mojemu zdziwieniu, ponad sto osób obecnych w synagodze, zareagowało oklaskami. Dla każdego, kto obiektywnie rozważa tę kwestię, było oczywiste, że Żyd wierzący w Jeszua, pozostaje Żydem niezależnie od opinii rabina.

photo - Tercer Ojo

photo — Tercer Ojo

W Ewangelii Jana jest napisane, że pierwsi wierzący w Jeszua, opisywali Go jako „Mesjasza”, „Tego, o Kim mówił Mojżesz i prorocy”, jako „Króla Izraela” i tak dalej. Oni widzieli Jeszua jedynie w żydowskim kontekście, jako centralny i główny punkt całej żydowskiej historii.

Zwróćcie również uwagę na to, jak pierwsi wierzący rozumieli samych siebie. W Dziejach Apostolskich 21:39 i 22:3 Paweł ogłosił najpierw Rzymianom, a później Żydom: „Ja jestem Żydem z Tarsu”. W tym momencie Paweł był wierzącym w Jeszuę od ponad 20 lat. Nie miał żadnych wątpliwości i nie starał się powiedzieć Rzymianom jednego, a Żydom drugiego. Paweł nie mówi, że „ był Żydem”, albo, że jest – „byłym Żydem z Tarsu”, „Żydem w przeszłości” i tym podobne. Paweł miał świadomość siebie jako Żyda w czasie teraźniejszym.

Paweł znów powraca do swojej żydowskiej tożsamości, kiedy w liście do Rzymian zadaje wiele retorycznych pytań : „Pytam zatem dalej: Czy Bóg odtrącił swój lud (Izrael) ? W żadnym razie. Przecież ja jestem Izraelitą, z nasienia Abrahama, z plemienia Beniamina.” (Rz.11.1) Pierwszym „dowodem” Pawła na to, że Bóg nie odrzucił Izraela – był on sam. Bóg wybrał „Hebrajczyka z Hebrajczyków” (Fil.3:5), żeby pogański świat nie mógł nawet pomyśleć, że Bóg odrzucił „naród, który znał przed wiekami.”

I dzisiaj jest tak samo : każdy żydowski wierzący w swojej najprawdziwszej żydowskiej tożsamości świadczy: „Am Israel Hai be'Jeshua Ha-Mashiach! " — Lud Izraela żyje w Jeszui Mesjaszu! A jeśli Bóg anuluje Swoje obietnice dla Izraela, to jak ktokolwiek może uwierzyć Mu odnośnie Ewangelii o Jeszua?

Kilka lat temu, zostałem zaproszony do udziału w świeckiej audycji radiowej w Miami na Florydzie. Odebrałem mnóstwo telefonów od słuchaczy – Żydów i słyszałem w słuchawce: „już nie jesteś Żydem”. Otrzymałem też telefon od nieco bardziej uprzejmego dżentelmena : „Panie Nadler, teraz kiedy wierzy pan w Jezusa, przestał pan być Żydem, bo w Biblia mówi, że w Mesjaszu nie ma już Żyda ani Greka”.

photo - Todd Lappin

photo — Todd Lappin

Od razu zrozumiałem o jakim miejscu w Biblii jest mowa i odpowiedziałem na antenie:

— Czy ma pan na myśli list do Galatów 3:28? : „Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie.”

— Dokładnie – odpowiedział rozmówca.

— Więc proszę mi pozwolić zadać pytanie. Jest pan wierzący?

— Tak jestem wierzący, — odpowiedział.

— Wspaniale. Jest pan żonaty?

— No, tak, jestem żonaty, -powoli odpowiedział dżentelmen.

— A pana żona także jest wierząca?

— Tak, ona też jest wierząca, — odpowiedział po jeszcze dłuższej pauzie.

— No cóż, — powiedziałem zatrzymując się, żeby wziąć oddech. – Jeśli jest pan wierzący i ciągle pozostaje pan mężczyzną, a pana wierząca żona jest jeszcze ciągle kobietą, to również ja – wierzący – wciąż jeszcze pozostaję Żydem. To miejsce z listu do Galatów nie uczy tego, że tracimy naszą tożsamość w Mesjaszu. Uczy tego, że dla wszystkich ludzi istnieje tylko jedna droga do Boga.

I po bardzo długiej pauzie mój rozmówca powiedział:

— Chce pan powiedzieć… że ciągle jestem Żydem?

— Jeśli urodził się pan Żydem, to ciągle jest pan Żydem.

— Alleluja! Wykrzyknął. – A oni mi mówili, że już nie jestem Żydem.

Tak, powiedziano nam, że Żyd nie może wierzyć w Jezusa i pozostawać Żydem. Jednakże, jeśli, jak naucza Biblia, Jeszua jest żydowskim Mesjaszem, to wierzyć w Niego i ufać Mu – jest najbardziej żydowską decyzją, jaką człowiek może podjąć w swoim życiu.

Autor – Sam Nadler / charismanews.com
Źródło – ieshua.org
Polska — Anna Skliarenko

Как еврей может верить в Иисуса и оставаться евреем?

Последнее пожертвование: 27.12. Спасибо!