Parsza Jetro: Czy antysemici mogą się dostać do nieba?

Parsza Jetro: Czy antysemici mogą się dostać do nieba?

יִתְרוֹ (Jetro)

Wyjścia 18:1 — 20:23

Mimo, że w tym tygodniu rozdział Tory jest dość krótki, bez wątpienia to jeden z najbardziej nasyconych rozdziałów w sensie teologicznym. Czytamy o spotkaniu Mojżesza z Jetro, oraz o spotkaniu Izraela z Bogiem na górze Synaj i darowaniu Dekalogu.

Dziś, myśląc o Jetro, chciałbym zadać pytanie: „Czy antysemici  pójdą do nieba?”. Aby docenić tego wspaniałego człowieka, powinniśmy spojrzeć na niego w kontekście poprzedniego rozdziału Tory. W rozdziale 17 czytamy, że tuż przed przybyciem Jetro, przyszli Amalekici i walczyli z Izraelem w pobliżu Refidim. Rozdział 18 mówi o tym, co się wydarzyło, gdy pojawił się Jetro:

„A gdy Jetro, kapłan midiański, teść Mojżesza, usłyszał o wszystkim, co Bóg uczynił dla Mojżesza i ludu swego izraelskiego, że Pan wyprowadził Izraela z Egiptu, ... Wtedy Mojżesz wyszedł na spotkanie swego teścia, pokłonił się i ucałował go i wypytywali jeden drugiego o powodzenie, po czym weszli do namiotu. Mojżesz opowiedział swemu teściowi wszystko, co uczynił Pan faraonowi i Egipcjanom przez wzgląd na Izraela, o wszelkich trudach, jakie ich spotkały w drodze, i jak ich Pan wyratował. Jetro cieszył ze wszystkiego dobrego, jakie Pan wyświadczył Izraelowi, że go wyratował z ręki Egipcjan.  I rzekł Jetro: Błogosławiony Pan, który wyratował was z ręki Egipcjan i z ręki faraona,  teraz wiem, że Pan jest większy niż wszyscy bogowie, bo dlatego wyratował lud z niewoli Egipcjan, że ci zuchwale z nim postępowali. Potem Jetro, teść Mojżesza, złożył Bogu całopalenia i ofiary rzeźne. Przyszedł też Aaron i wszyscy starsi Izraela, aby wraz z teściem Mojżesza spożyć chleb przed Bogiem.” (Wyj 18 :1, 7-12).

Format nie pozwala nam w pełni przeanalizować wszelkich podobieństw między Jetro — pobożnym kapłanem midiańskim, który wyszedł na spotkanie Mojżesza z chlebem i błogosławieństw po walce z Amalekitami, a Melchizedekiem, innym pobożnym kapłanem, nie-Żydem. Melchizedek także wyszedł na spotkanie Abrahama z chlebem i błogosławieństwem po walce Abrahama z niegodziwymi królami. Zwróćmy uwagę, jak te dwie historie dzielą świat nie-Żydów na dwie grupy. Z jednej strony mamy Jetro i Melchizedeka, dwie osoby reprezentujące tych, którzy błogosławią Boga Izraela, a więc i lud Izraela. Z drugiej strony widzimy Amalekitów i tych złych królów, którzy tego nie robią. Amalekici brutalnie atakują Izrael. Jetro jednak wielbi Boga Izraela razem z narodem i świętuje z nim Boże zwycięstwa.

To prowadzi nas do kwestii, nad którą powinni zastanowić się wszyscy antysemici: „Zbawienie pochodzi od Żydów” (Jana 4:22) Po prostu nie istnieje droga omijająca naród żydowski, ponieważ nie ma zbawienia poza Bogiem Izraela. Amalekici atakując narów żydowski, wybrali wieczną walkę z Bogiem. Tekst mówi: „wojna jest między Panem a Amalekitami z pokolenia w pokolenie!” (Wyj. 17:16). Czy nie jest ironią, że ​​niektórzy ludzie twierdzący, że kochają Boga Izraela i podążają za Królem Judejskim, jednocześnie pogardzają narodem żydowskim ? Jak to jest możliwe? Prawda jest taka, że ​​jeśli twoim najlepszym przyjacielem — nie jest Żyd, to nie może wejść do królestwa Bożego!

Jeśli chodzi o pozytywny aspekt tego pytania, nigdy nie należy zapominać, że Boża wierność  w stosunku do narodu żydowskiego, łącznie z faktem, posłania im Mesjasza Jeszua, zawsze prowadzi do błogosławieństwa dla innych narodów. Usłyszawszy o Bożym wybawieniu narodu żydowskiego, Jetro radośnie wyznał: „Teraz wiem, że Pan jest większy niż wszyscy bogowie, bo dlatego wyratował lud z niewoli Egipcjan, że ci zuchwale z nim postępowali.” (Wyj 18:11). Ze względu na dobroć Boga do Izraela Jetro poznaje Boga, który jest ponad wszystkimi bogami, i przynosi Mu ofiarę. Ze względu na dobroć Boga do Izraela, możecie korzystać z błogosławieństw, darowanych i dla Żydów i dla pogan poprzez Mesjasza Izraela.

Źródło: ieshua.org od oneforisrael.org
Polska: Anna Skliarenko

donate

Последнее пожертвование: 18.02. Спасибо!