Parsza Caw: Czy Trzecia Świątynia została już zniszczona i odbudowana?

Parsza Caw: Czy Trzecia Świątynia została już zniszczona i odbudowana?

צַו (Caw/ Rozkaz)
Księga Kapłańska 6:8 — 8:36

Czy trzecia Świątynia jest potrzebna? Dziś na świecie istnieje wiele kontrowersyjnych kwestii i bez wątpienia jedną z nich jest kwestia trzeciej Świątyni. I choć istnieje wiele różnych opinii na temat tego, czy trzecia Świątynia powinna zostać odbudowana czy nie, są tacy, którzy nie tracą czasu i przygotowują się do jej budowy i odnowienia biblijnego kapłaństwa i służby świątynnej ze wszystkimi rytuałami. Kamień węgielny został już położony i poświęcony podczas specjalnej ceremonii.

W 1987 r. został założony Instytut Świątynny przez Rabina Yisraela Ariela w celu (cytat z oficjalnej strony internetowej):

Instytut jest dedykowany  każdemu aspektowi  Świątyni w Jerozolimie, a jego główną rolą jest działanie dla duchowego zdrowia Izraela i wszystkich narodów świata. Głównym celem Instytutu Świątynnego jest odbudowa Świątyni na Górze Moria w Jerozolimie, zgodnie z biblijnymi przykazaniami.

Aby zapewnić duchowe zdrowie Izraela i wszystkich narodów?! Jest to bardzo poważne i może wyjaśniać, dlaczego poświęcono tyle czasu, wysiłku i pieniędzy na planowanie odbudowy Trzeciej Świątyni. Ale chwileczkę! To oznacza, że duchowe zdrowie Izraela i innych narodów jest w strasznym stanie już prawie dwa tysiąca lat, od czasu kiedy zniszczenie Świątyni w 70 r. uczyniło odkupienie grzechów niemożliwym.

Ciekawe, że ten cotygodniowy fragment Tory kontynuuje serię arcyważnych rozdziałów dotyczących wszystkich obowiązkowych i dobrowolnych ofiar, które były ustanowione dla Izraela. W zeszłotygodniowym fragmencie widzieliśmy, że składanie ofiar było przełomem, ponieważ po raz pierwszy w historii ludzkości pozwoliło, aby grzeszni ludzie otrzymali przebaczenie i weszli we właściwą relację ze Świętym Bogiem Izraela. W tym fragmencie słowa „prawo”, „postanowienie” i wyrażenie „w ich pokoleniach” są powtarzane wiele razy, pokazując, że składanie ofiar ma kluczowe znaczenie w przybliżeniu do Boga, że jest to wieczne — „na zawsze”. Ale jak to jest możliwe, jeśli Świątynia nie działa od wielu stuleci?

tzav2

Odpowiedź na to kluczowe pytanie znajdujemy w drugim rozdziale Ewangelii św. Jana:

Jezus, odpowiadając, rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty w trzy dni chcesz ją odbudować? Ale On mówił o świątyni ciała swego. Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. (J. 2:19-22).

To rewolucyjne stwierdzenie Jeszua, wyjaśnia nie tylko przeniesienie zamieszkiwania Boga z Najświętszego Miejsca Świątyni do ciała Syna Bożego, Który przyszedł jako obiecany Mesjasz, ale pokazuje nam również, że Bóg jest wierny Swojemu Słowu i przykazaniom i posłał na świat Jeszua, który stał się drogą odkupienia, rozpoczynając od dnia Swojej śmierci do dnia dzisiejszego. Niestety, Jeszua był najbardziej chronioną żydowską tajemnicą na przestrzeni tych dwóch tysięcy lat — religijni przywódcy od wieków pozbawiali Izrael jego duchowego zdrowia, ale dziś dla wielu odkrywa się ta prawda, oznajmiona w Hebr. 9:24-26:

Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga; i nie dlatego, żeby wielekroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią,  gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata; ale obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie."

Coś w głębi duszy wciąż prowadzi ludzi do uświadomienia sobie potrzeby Świątyni. Dzięki Bogu, że Świątynia jest żywa, a ofiara przebłagania dzisiaj jest dostępna dla nas!

Polska — Anna Skliarenko

Последнее пожертвование: 27.12. Спасибо!