Modlitwa językami – kluczem do niesienia Izraelowi Mesjasza

Modlitwa językami – kluczem do niesienia Izraelowi Mesjasza

Wierzę, że Bóg podarował mi efektywną służbę w ewangelizacji pośród Żydów, dzięki mojej wierności w modlitwie językami.

Jeśli mielibyśmy możliwości rentgenowskie w oku i mogli spojrzeć w głąb siebie, to czy zobaczylibyśmy tam wielkiego ducha ?

Paweł wiedział jak ma rozwijać swojego ducha. W 1 liście do Koryntian 14:18 powiedział: „Dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię, niż wy wszyscy.”

Człowiek, którego Bóg użył do napisania większej części Nowego Testamentu, mówił językami więcej, niż jakikolwiek inny wierzący. Dlaczego? Chciał być prowadzony przed Ducha, a nie przez ciało.

„Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.” (Rz.8:14) Paweł rozumiał też, że modlitwa językami, kieruje na właściwą drogę jego duchowego — wewnętrznego człowieka. „Kto mówi językami, buduje sam siebie” (1 Kor.14:4) . Słownikowe znaczenie słowa „budować” (ang. „edify” przyp. tłumacza) — to budować albo rozbudowywać, powiększać. Dodatkowo, znaczenie greckiego słowa staje się bardziej zrozumiałe, jeśli wyobrazimy sobie ładowanie zupełnie rozładowanego akumulatora!

Zostałem zbawiony w latach 1970 – tych, w czasie charyzmatycznego ruchu odnowy. Razem z Jonathanem Bernisem, obecnie szefem żydowskiej służby Jewish Voice Ministries International, mogliśmy modlić się językami godzinami. Nie wierzę, że on albo ja, mielibyśmy dzisiaj takie duże służby pośród narodu żydowskiego, jeśliby nie modlitwa w Duchu!

Myśmy dosłownie wygłosili (wyprorokowali) swoją przyszłość. Pierwszy list do Koryntian 14:2 mówi: „Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga; nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy Ducha rzeczy tajemne wygłasza.” Modląc się innymi, nieznanymi językami, modliliśmy się o tajemnice naszej przyszłości ze stuprocentową wiarą. Te modlitwy były idealne, ponieważ pochodziły od Boga. A ponieważ był to «nieznany» język, diabeł nie wiedział, w jaki sposób zniszczyć Boży plan!

Całe wasze życie może zależeć od modlitwy w Duchu. Kiedy modlę się językami, wyswobadzam aniołów, aby przeszkodziły planom diabła. Mój rozum może nie wiedzieć, co zaplanował wróg, aby mi przeszkodzić, ale Duch Boży we mnie wie. Jestem przekonany, ze mogłem doprowadzić do Królestwa swojego ortodoksyjnego, żydowskiego ojca przed jego śmiercią, właśnie dzięki modlitwie językami.

Głos z nieba wzywa: „A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami” (1 Kor.14:5) Jesteśmy meszugga (z hebr. „niespełna rozumu”), jeśli nie modlimy się językami przynajmniej 1 godzinę dziennie! Mie bądźmy meszugga!

Autor — Sid Rot / charismamag.com
Źródło — ieshua.org
Polska — Anna Skliarenko

Молитва на языках — ключ к еврейской евангелизации

donate

Последнее пожертвование: 18.02. Спасибо!