Parsza Behaalotecha: Kto jest liderem w twoim życiu?

Parsza Behaalotecha: Kto jest liderem w twoim życiu?

בְּהַעֲלֹתְךָ (Behaalotecha / Kiedy będziesz zapalać)

Księga Liczb 8:1 — 13:1

Żyjemy w świecie, w którym mamy wiele potrzeb w różnych sferach życia. Czy to fizyczne, emocjonalne czy duchowe, ludzkie potrzeby są realne. Jednym z takich obszarów, którym  ludzie są coraz bardziej zainteresowani, jest kwestia przywództwa. Kto jest liderem w twoim życiu?

Dzisiaj ludzie szukają przywódców, prawdziwych liderów, którzy mogliby ich prowadzić w różnych sferach życia. Niestety wokół nas widzimy narody, społeczeństwa, rodziny i osoby, które bardzo cierpią z powodu braku przywództwa. Konsekwencje tego problemu są oczywiste każdego dnia na wszystkich poziomach społecznych. Bardzo łatwo jest rozczarować się taką rzeczywistością i zacząć szukać przywódców, na których można by się w pełni wzorować.

Zachęcające jest, że Biblia porusza te zagadnienia jeszcze we wczesnej historii Izraela. W tym cotygodniowym fragmencie, na który składają się 8-12 rozdziały Księgi Liczb, znajdujemy doskonały przykład tego, kto powinien przewodzić w naszym życiu. Spotykamy się z narodem Izraela na początku drugiego roku od momentu ich wyjścia z Egiptu. Izrael przygotowuje  się do wyruszenia spod Góry Synaj w kierunku Ziemi Obiecanej. W Księdze Liczb 9:1-3 czytamy, że przed ich odejściem nadszedł czas obchodów święta Pesach, po raz pierwszy po opuszczeniu Egiptu. Miało to być wyjątkowym doświadczeniem, ponieważ wspominali wielkie, dokonane przez Boga uwolnienie, które miało miejsce zaledwie rok temu. Bardzo ważne, aby zawsze  pamiętać o wszystkim, co Bóg uczynił dla nas w naszym życiu.

Tak więc kto poprowadzi naród? Od razu przychodzi na myśl imię Mojżesza, ale nie, sam Bóg poprowadzi Swój lud, jak czytamy w rozdziale 9:

„A w dniu, kiedy wzniesiono przybytek, obłok zakrył przybytek nad Namiotem Świadectwa. Od wieczora zaś aż do rana wyglądał on jak blask ognia nad przybytkiem. Tak było stale: Obłok okrywał go w dzień, w nocy zaś blask ognia, a ilekroć obłok wznosił się znad Namiotu, to synowie izraelscy wyruszali za nim, a w miejscu, gdzie obłok się zatrzymał, tam synowie izraelscy stawali obozem. Synowie izraelscy wyruszali na rozkaz Pana i na rozkaz Pana stawali obozem, i przez cały czas, gdy obłok pozostawał nad przybytkiem, również i oni stali obozem.” (Liczb. 9:15-18).

Niesamowite! Sama Boża obecność wyznaczała drogę Izraelowi, wskazując im kiedy powinni wyruszać  i gdzie obozować. Cóż to za błogosławieństwo, kiedy Bóg mówi ci dokładnie, kiedy i dokąd masz iść! Dalej tekst wyjaśnia, że ​​Bóg pokazywał również  Izraelowi, jak długo powinni pozostać  na każdym miejscu — dzień, tydzień, miesiąc czy nawet dłużej. To Bóg prowadził swój lud. Jaka to łaska i pocieszenie dla narodu, który dopiero co się narodził –mieć Boga mówiącego im, co powinni robić i dokąd iść.

To bardzo ważna lekcja dla nas, przypominająca o potrzebie sprawdzenia: Czy Bóg prowadzi nas dzisiaj w naszym życiu? Czy rozumiemy, że Bóg Izraela chce zarządzać  każdym aspektem naszego życia? Czy my, podobnie jak starożytny Izrael, jesteśmy całkowicie zależni od obecności Bożej i prowadzeni przez Jego Ducha? Można się jedynie zastanawiać, jakiej transformacji i przeobrażenia moglibyśmy doświadczyć, gdyby przywódcy naszych krajów zrozumieli tę prawdę i poprosili Boga aby ich poprowadził!

Ale to nie wszystko. Dowiadujemy się, że istniało szczególne plemię Izraela, które wskazywało drogę, gdy tylko Bóg dał sygnał do odejścia. Księga Liczb 10:14 mówi: „Najpierw wyruszył sztandar obozu synów Judy ze swoimi zastępami ...”, jak nakazał Pan w Liczb 2:1-3. Plemię Judy ponownie pojawia się na stronach Pisma Świętego i przypomina nam to, że właśnie na  imię Judy powinniśmy zwracać uwagę  w naszym życiu, ponieważ z jego nasienia powstanie prawdziwy i wieczny lider — Sam Król Mesjasz. Jak zostało powiedziane w mesjańskim proroctwie na końcu Księgi Rodzaju:

„Nie oddali się berło od Judy ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego, i jemu będą posłuszne narody.” (Rodz.49:10)

Bóg nie tylko może prowadzić twoje życie, ale dał także Króla z  pokolenia Judy, Który może pójść przed tobą przez wszystkie ścieżki twojego życia. W Ewangelii Jana 10:14-15 Jeszua mówi:

„Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają. Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce.”

On jest Tym, Kto powinien kierować twoim życiem, ponieważ On jest dobry i zna drogę i oddał Swoje życie, aby wziąć twoje grzechy i dać ci nowe serce pragnące podążać za Bogiem. Jak powiedział:

„… Owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je.” (Jan 10: 3)

Zachęcam was, abyście zaakceptowali wszelkie okoliczności, w obliczu których stoicie teraz i poprosili Dobrego Pasterza z plemienia Judy, aby was prowadził.

Źródło: oneforisrael.org
Polska — Anna Skliarenko

Последнее пожертвование: 27.12. Спасибо!