Dziesięć „żydowskich faktów”, które trzeba znać o Nowym Testamencie.

Dziesięć „żydowskich faktów”, które trzeba znać o Nowym Testamencie.

Kiedy uwierzyłem w Jeszua (Jezusa), myślałem, że przestaje być Żydem i że wiara w Tego żydowskiego Bożego Męza, nie ma nic wspólnego z judaizmem. Później zacząłem czytać Nowy Testament i byłem wstrząśnięty odkryciem, że to żydowska księga i opowiada żydowską historię o Żydach i Izraelu. Poznajcie 10 faktów na ten temat:

1. Prawdziwe imię Jezusa to – Jeszua. To imię pochodzi od hebrajskiego słowa „Yeshu-a”, co oznacza „zbawienie”. Kiedy Anioł odwiedził Józefa, powiedział mu, żeby nazwał swego syna Jeszua, ponieważ stanie się On „Yeshu-a” dla Swego ludu! (Mt. 1:21).To potężne prorocze znaczenie imienia, traci w swoim greckim, czy angielskim wariancie.

2. Imię matki Jeszua nie brzmiało Mery , ani Maria ( czy Maryja). Ona nie była katoliczką ! Miriam – to takie samo imię, jak imię siostry Mojżesza. To jest imię hebrajskie, i takie imię nosiła. Miriam była Izraelitką, żyjącą na długo przed powstaniem Watykanu.

3. Jan nie był Chrzcicielem (w oryginale angielskim – Baptist). Z wielkim szacunkiem do moich przyjaciół baptystów, ale Jan był ostatnim i wielkim żydowskim prorokiem, takim jak Jeremiasz, Izajasz i Ezechiel. Prorokował o przyjściu żydowskiego Mesjasza. Był on też Izraelitą, przyzywającym swój naród, aby przygotował się na przyjście Baranka Bożego.

4. Chrzest nie był zjawiskiem swoistym dla Nowego Testamentu. Czy w to uwierzycie, czy też nie, Żydzi stosowali zanurzenie w wodzie wieki do tego czasu, kiedy Jan zaczął zanurzać w wodzie swoich żydowskich naśladowców. Jedną z przyczyn, dlaczego się temu nie sprzeciwiali, to fakt , że było to częścią ich kultury. Niedaleko od Świątyni, archeolodzy odkryli około 50 rezerwuarów na wodę, służących do zanurzenia (mykwa). Korzystali z nich ci, którzy chcieli oczyścić się rytualnie przed złożeniem ofiary w świątyni.

5. Piotr nie był pierwszym Papieżem! Piotr – Żyd, był przywódcą pierwszych żydowskich wierzących zaledwie kilka lat. Przekazał wodze liderstwa Jakubowi (zajmiemy się nim za chwilę), bratu Jeszua, a sam rozpoczął podróżować dzieląc się dobrą nowiną o zbawieniu przez Jeszua. Nie istnieją żadne dowody na to, że Piotr był biskupem w Rzymie, albo, że przekazał urząd biskupi jeszcze komukolwiek. Był prostym hebrajskim rybakiem, który stał się jednym z największych głosicieli słów Jeszua o zbawieniu. Nigdy nie przestawał żyć „po hebrajsku”, a już na pewno nigdy nie uważał się za katolika. Aha i jeszcze jedno, Biblia jasno mówi o tym, ze Piotr miał teściową, co znaczy – miał również żonę, dziwne więc, że katoliccy duchowni uważający Piotra za swojego poprzednika, nie mogą się żenić(nie wyłączając Papieża).

6. James (chodzi o Jakuba w angielskich tłumaczeniach Biblii) , to nie jest imię tego, kto napisał List Jakuba i kto prowadził pierwszych żydowskich wierzących, o czym jest mowa w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich. James – to wspaniałe imię dla lokaja, szofera, a nawet króla … ale nie dla Żyda żyjącego w pierwszym wieku. On miał na imię Jakub! Po łacinie imię James i Jakub są bardzo podobne, i przez zamieszanie językowe Jakub stał Jamesem w angielskim tłumaczeniu Nowego Testamentu.

7. Jeszua umarł podczas święta Pesach, zmartwychwstał w Święto Pierwszych plonów (Jom ha-Bikkurim), a Duch Święty był wylany w Jerozolimie w dzień Pięćdziesiątnicy ( Szawuot). To są trzy najbardziej znaczące dni w historii, i Bóg sprawił tak, żeby te dni wypadły na najbardziej znaczące dni dla Żydów, także wiosną 30 roku n.e. To jakby Bóg powiedział : „Ej! Nie zapominajcie, że to wszystko zaczęło się od Żydów w Jerozolimie!” Smutne, że kościół jednak zapomniał…

8. Paweł nigdy nie zmienił imienia. Biblia przelotnie wspomina o tym, że Saul – to również Paweł. (Dz.13:9). Jak większość Żydów, miał imię, którym posługiwał się w tym rejonie, gdzie mieszkał (Imperium Rzymskie) i imię hebrajskie. Myśl o tym, że pozbył się swojego żydowskiego imienia, jest co najmniej niebiblijna, a wręcz ignorancka. Kiedy się urodziłem, również otrzymałem angielskie imię Ron i hebrajskie Chaim.

9. Cały Nowy Testament był napisany przez Żydów. Istnieją pewne rozbieżności co do tego, czy Łukasz był Żydem (i jestem zaznajomiony z poważnymi argumentami obydwu stron), ale wszyscy inni autorzy z pewnością byli Żydami.

10. Wieczerza była ustanowiona na Paschalnym Sederze. Jeszua wziął Afikoman – szczególny kawałek macy (niekwaszonego chleba), którą jadło się podczas Paschalnego Sederu , i podniósł trzeci z czterech kielichów, nad którymi czyta się błogosławieństwa w czasie wieczerzy Paschalnej – Kielich Odkupienia , i poprosił, żeby Jego żydowscy uczniowie kontynuowali tą tradycję.

11. BONUS: wszyscy pierwsi naśladowcy Jeszua byli Żydami. Kiedy do wiary w Niego zaczęli przychodzić poganie, było niemało takich, którzy twierdzili, że nie-żydzi chcący wierzyć w żydowskiego Mesjasza, muszą najpierw przejść na judaizm. W rezultacie (Dz.15) podjęto decyzję, że nie jest to obowiązkowe. Ale nigdy żydowskim naśladowcom Jeszua do głowy by nie przyszło, że przestają być Żydami!
Pytanie: Jak myślicie, czy wielu chrześcijan zna te fakty? A co z Żydami?

Autor – Ron Kantor / Źródło – messiahsmandate.org / ieshua.org
Polska – Anna Skliarenko

Десять «еврейских фактов», которые нужно знать о Новом Завете

Последнее: 07.09 (Украина). Спасибо!