Przyjdź Jeszua, przyjdź! Co robić w Rosz Haszana?

Przyjdź Jeszua, przyjdź! Co robić w Rosz Haszana?

Rosz Haszana (Rosh Hashanah) — Żydowski Nowy Rok – to radosny czas, podczas którego, tutaj w Izraelu, pozdrawiamy się nawzajem słowami: „Szana Towa i Ktiwa WaHatima Towa”  — „szczęśliwego Nowego Roku i „ dobrego zapisu” (w Księdze Życia)”.  Jednak jest tu pewien problem.  Zgodnie z Biblią, Rosz Haszana przychodzi pierwszego dnia siódmego miesiąca!

„I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Powiedz synom izraelskim tak: W miesiącu siódmym, pierwszego dnia tegoż miesiąca, będziecie mieli dzień odpoczynku, dzień pamiętny, obwołane trąbieniem, święte zgromadzenie;” (3 Moj. 23:23-25).

Pierwszy dzień siódmego miesiąca, to maksymalnie odległa data od Nowego Roku, w którąkolwiek stronę. Poza tym, w tym fragmencie nie ma nawet wzmianki, że jest to Nowy Rok.  Nigdzie nie ma słowa „Rosz Haszana”. Trudno sobie wyobrazić, że Bóg oczekuje od nas świętowania Nowego Roku, który nie istnieje. Tak naprawdę nazwa święta, które jest obchodzone pierwszego dnia siódmego miesiąca  brzmi -  Jom Troa, albo Dzień trąbiących szofarów. Dzień dźwięku trąb.

Dlaczego zmieniła się nazwa?

Jeśli dokładnie przeczytamy powyższy fragment, staje się jasne, jedno — nic nie jest jasne! Nie mamy pojęcia, co świętować. Każde inne żydowskie święto jest dla nas zrozumiałe, ale Jom Troa mówi nam po prostu, że trzeba o czymś  pamiętać i trąbić w szofar. Myślę, że to przywiodło religijny establiszment  w niewygodne położenie, i dlatego święto stało się Nowym Rokiem.

Jakie jest prawdziwe znaczenie święta?

Jestem pewien, że nie było to jasne, z pewnych określonych przyczyn. Cała teologia Nowego Przymierza ma korzenie w Żydowskich Pismach. Nowy Testament prowadzi do większego światła i zrozumienia. Nowy Testament wyraźnie mówi o dźwięku trąby.

„I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.” (Mat. 24:31).

„W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni.” (1 Kor.15:52).

„A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.” (1 Tes.4:15-17).

W świetle Nowego Testamentu możemy zobaczyć, że Święto Trąb, czy Jom Troa –  nie jest wspominaniem czegoś, co miało miejsce w przeszłości (jak Pesach czy Purim), ale przypominanie o tym, co wydarzy się w przyszłości.

Święto Trąb wskazuje na przyjście Jeszua, na nasze przeobrażenie ze z zniszczalnego do nieskazitelnego, na ustanowienie Ery Mesjańskiej oraz ustanowienie panowania Pana w Jerozolimie. Wypełnienie tego, o co pytali uczniowie w Dziejach Apostolskich 1:6 – „(…) Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi?” Myślę, że wielu wyśmiało to pytanie, ale nie Jeszua. On powiedział tylko, że Bóg zna czas.

Nie mówię, że Pan powróci na Święto Trąb, bo żaden człowiek nie zna dnia ani godziny, ale z pewnością mogę powiedzieć, że jest to dzień, w którym każdy wierzący powinien wzywać – przyjdź, Jeszua, przyjdź! Powinniśmy trąbić w szofary i wyrażać pragnienie odkupienia — nie tylko przebaczenia naszych grzechów, ale przeobrażenia naszych ciał i całej ziemi.

Każda panna młoda marzy o swoim narzeczonym. I chociaż nie możemy zmusić Pana do powrotu,  możemy przyspieszyć Jego powrót (2 Piotra 3:12), oczekując Go, modląc się i marząc o Nim. Paweł pisał do Tytusa, że powinniśmy „Oczekiwać błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa” (Tyt.2:13).

Więc oddziel trochę czasu dzisiaj, choćby pięć minut, i wylej swoje serce Bogu. Powiedz mu o swoim oczekiwaniu na powrót Jeszua. Pewnego dnia Trąba zatrąbi i spotkamy się z Nim w powietrzu. Nasze ciała zostaną przemienione w ponadnaturalne ciała i powrócimy razem z Nim do Jeruzalem (Obj.19:11;  Zach.14:3-5), gdzie On utwierdzi Swoje królestwo. Alleluja!

Życzę wam szczęśliwego Święta Trąb, z Tel Avivu, który jest oddalony o 29 minut jazdy pociągiem od miejsca Powtórnego Przyjścia Jeszua! :)

Autor – Ron Kantor / messiahsmandate.org
Źródło – ieshua.org
Polska – Anna Skliarenko

Гряди, Иешуа, гряди! Что мне делать в Рош а-Шана?

Последнее пожертвование: 24.01. Спасибо!