Parsza Balak: Czy Boży naród może być przeklęty?

Parsza Balak: Czy Boży naród może być przeklęty?

בָּלָק (Balak)

Księga Liczb 22:2 — 25:9

W tym tygodniu rozważamy cotygodniowy rozdział Tory, zatytułowany imieniem starożytnego króla moabickiego Balaka. Nasza parsza zaczyna się od tego, że Balak syn Sippora, wystraszył  się Izraelitów. Usłyszał o wielkich zwycięstwach Izraela nad dwoma potężnymi królami i sparaliżował go strach, gdy zdał sobie sprawę, że nie może wystąpić przeciwko Izraelitom. Zrozpaczony próbował przywołać znanego czarownika Balaama, syna Beora, aby przeklął dla niego Izrael. Należy zauważyć, że Balaam mieszkał w odległości około 500 km od Moabu, więc musiał być bardzo sławny. Paradoksalnie, ponieważ Moabici pochodzili od Lota, bratanka Abrahama, Balak powinien pamiętać, że jego lud Moabski istniał tylko dzięki Bożej wierności Abrahamowi (Rodz. 19:29). Innymi słowy, bardziej odpowiednią reakcją na ciągłe błogosławieństwo Bożego nasienia Abrahama powinna być radość, a nie strach!

Kontynuacja tematu Bożej ochrony w tym rozdziale wynika bezpośrednio z pierwotnej obietnicy Bożej danej Abrahamowi w Rodz. 12:3: „I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę”. W tym wersecie Bóg obiecuje nasieniu Abrahama, Izraelitom, Swoją Bożą ochronę, pomimo wielu wrogów.

Pierwszym, kto bezpośrednio odniósł się do tej obietnicy był Balak, w jednej z jego dwóch prób wezwania Balaama: „wiem bowiem, że kogo ty pobłogosławisz, będzie błogosławiony, a kogo przeklniesz, będzie przeklęty” (Liczb 22: 6). Balak przypisał  Balaamowi  boską moc. Kiedy Balaam rozważał jego zaproszenie, Bóg objawił mu się tej nocy i powiedział w wersecie 12:

„Nie idź z nimi i nie przeklinaj tego ludu, gdyż jest on błogosławiony.” (Liczb 22:12)

Kiedy Balaam odmówił,  Balak nie przyjął negatywnej odpowiedzi. Tak bardzo bał się Izraela, że ​​wysłał  jeszcze więcej książąt, aby przywołać Balaama, obiecując mu wielki zaszczyt i nagrodę. Obietnica wielkich zaszczytów i bogactw była zbyt kusząca dla Balaama i nie zważając na  konkretne instrukcje od Boga, poszedł  z posłańcami Balaka. Werset 22 pokazuje, że Bóg był zły na Balaama za nieposłuszeństwo i otworzył usta jego oślicy. Pomiędzy Balaamem i jego oślicą rozpoczęła się ożywiona dyskusja. Chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się, że Balaam  był całkowicie motywowany jedynie posłuszeństwem Panu, to później w Liczb 31:7, 31:16 oraz 2Petr. 2:15-16, czytamy, że do upadku doprowadziła Balaama jego chciwość.

Kiedy Balak i Balaam w końcu się spotkali, Balak zaprowadził Balaama do trzech różnych miejsc, aby z nich przeklął Izraelitów, ale Balaam nie mógł wymówić przekleństwa na Boży naród. Zamiast tego dwa razy wspomniał obietnicę Bożej ochrony z przymierza z Abrahamem, a na końcu nawet proklamował  słynne proroctwo mesjańskie. Bóg jest wierny i nie zmienia swoich myśli!

Posłuchajcie słów Balaama. W Liczb 23: 9-20 znajdujemy pierwsze proroctwo:

„Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni, I mówi, a nie spełnia? Oto nakazano mi błogosławić, On pobłogosławił, ja tego nie odmienię.”

W Liczb 24:9 czytamy drugie proroctwo:

„ Błogosławieni są, którzy cię błogosławią, A przeklęci, którzy cię przeklinają!”

I w Liczb 24:17 jest trzecie proroctwo:

„Widzę go, lecz nie teraz, oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, Powstanie berło z Izraela, I roztrzaska skronie Moabu, Ciemię wszystkich synów Seta.”

Tą gwiazdą, która wyrasta z Jakuba, jest nikt inny — jak tylko Mesjasz.

Zauważcie, że podczas tych wszystkich wydarzeń, sam Boży naród — Izraelici, nie zwracają uwagi na to, co się dzieje. Podobnie jak oni, również my nie zawsze wiemy o duchowej bitwie, która toczy się wokół nas. Ale Bóg jest wierny, Jego obietnicom można w pełni zaufać i On nie zmienia Swojego zdania o Swoim słowie. Podobnie jak Izraelici, także my — wyznawcy Mesjasza, jesteśmy bezpieczni pod skrzydłami Jego ochrony! Powinno to być wielką zachętą dla wszystkich, którzy chodzą z Bogiem Abrahama i Jego Mesjaszem Jeszua, nawet jeśli czasami Bóg musi nam przypominać wielkie prawdy przez usta oślicy !

Źródło: Ieshua.org od oneforisrael.org
Polska: Anna Skliarenko

Последнее пожертвование: 24.01. Спасибо!