Centrum Chanuki

Centrum Chanuki

Jaka jest istota Chanuki?

Jest to „święto światła”, celebracja poświęcenia i odnowienia Świątyni. Święto znane jest ze smażonych deserów oraz gry w drejdle, ale jaki jest jego główny cel?

Jeśli wzrastaliście w kościele, następny fragment Pisma Świętego was nie zdziwi. Nie jest to miejsce w Biblii, które może was zaskoczyć. Są to najprawdopodobniej słowa, które słyszeliście wiele razy, ale czytając je teraz, spróbujcie sobie wyobrazić samych siebie w towarzystwie uczniów, którzy słyszą to po raz pierwszy.

„Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł: Wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami; ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym” (Mt.20:25-27)

Wydaje mi się, że tymi słowami Jeszua próbował donieść Swoim uczniom (kiedy się kłócili, który z nich jest lepszy) aby starali się służyć wszystkim wokół.

Wezwanie twojego rabina, żeby praktycznie walczyć o to, aby być najlepszym sługą, może być dość trudną pigułka do przełknięcia.

Przypuszczam, że prawdopodobnie tak jak dla uczniów (którzy nie spodziewali się usłyszeć, że właśnie tak można stać się wielkim), tak i dla was będzie zaskoczeniem, jeśli powiem, że ten cytat wskazuje na główny cel Chanuki.

Porozmawiajmy o Chanukiji, czyli o chanukowej menorze. Chanukija to specjalna menora, która jest używana w czasie trwania Chanuki. Jest to świecznik dziewięcioramienny, a nie siedmioramienny  jak zwykła menora.

Chanikuja ma 9 ramion, z których 8 symbolizuje osiem dni Chanuki. Dodatkowe ramię świecznika/świeca, nazywana jest szamasz. Jest to klucz do zrozumienia głównego celu Chanuki.

Szamasz, co w tłumaczeniu oznacza „sługa lub pomocnik”, zajmuje centralne miejsce Chanuki. To jest dosłownie główny punk — serce święta, a jeszcze ważniejsze jest, na Kogo wskazuje.

Wracając do początku rozważań, osobę, którą przedstawia szamasz, można znaleźć w następnym wersecie Ewangelii Mateusza, który przytaczaliśmy wcześniej.

„Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu” (Mt.20:28)

Centrum Chanuki i Ten, Kogo symbolizuje szamasz, to Syn Boży, sam Jeszua. W największym stopniu służył każdemu z nas, zamieniając Swoją sprawiedliwość, na nasze grzechy.

Dlatego w te dni, jeśli świętujesz Chanukę, zwróć szczególną uwagę na szamasz, kiedy od niego będą zapalane inne świece. Dokładnie tak samo, jak każda świeca zapalana jest od szamasza, tak i serce każdego wierzącego jest zapalane przez Jeszuę, Który jest Światłością Świata.

Центр Хануки

Autor: Dustin Herron / firm.org.il
Tłumaczenie: Joanna Jędrzejewska
Źródło: ieshua.org

donate

Последнее пожертвование: 18.02. Спасибо!