Jak możesz wzbudzić zazdrość w narodzie żydowskim?

Jak możesz wzbudzić zazdrość w narodzie żydowskim?

Zastanawiając się, jak mogę być bardziej skutecznym w przekazywaniu ewangelii narodowi żydowskiemu, często przypominam sobie to, co napisał apostoł Paweł w liście do Rzymian, aby pobudzić nas do świadczenia i głoszenia Żydom.

„Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje?” (Rzymian 10:14)

Jeden z moich drogich i dobrych przyjaciół i braci w Jeszua — D.B. Bernstain, jest mesjanistycznym ewangelistą, którego wnętrze jest wypełnione ogniem Pana, przynoszącym dobrą nowinę narodowi żydowskiemu i oczywiście każdemu, kto zechce słuchać.

Napisał on nową książkę w wersji elektronicznej (e-booka) na ten temat, aby pomóc uświadomić nam i wyposażyć nas w to, co może rzeczywiście pozytywnie wpłynąć na nasz przekaz Dobrej Nowiny Żydom. Oto niektóre z jego myśli… (Grant Berri)

D.B. Bernstain

„Mówię tedy: Czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść.” (Rzymian 11:11)

Rzymian 11:11 jest wersetem Pisma Świętego, który jeszcze całkowicie się nie wypełnił. Przeciwnie, do tej pory, zamiast kochać Żydów, starożytny kościół ich prześladował i nie rozumiał sytuacji  narodu żydowskiego, ostatecznie wprowadzając w błąd wielu wierzących. Dlatego po 1800 latach wciąż jeszcze nie przybliżyliśmy się do tego powołania.

Jednak w miarę zbliżającego się powrotu Pana, wszystko to szybko się zmieni. Boże serce i plany skupiają się teraz na przywróceniu, odbudowaniu Swojego pierworodnego. Nowa miłość do Izraela unosi się w powietrzu i nasi pogańscy bracia i siostry odgrywają ogromną rolę w  zbawieniu narodu żydowskiego. Teraz powinniśmy ponownie nauczyć się, jak odbudować te mosty między Żydem a Grekiem w Bożej rodzinie.

Czy możesz dostrzec siebie w nowym świetle?

Po pierwsze, musimy sobie przypomnieć, że nas Jezus jest Żydem, podobnie jak wszyscy apostołowie i prorocy. Nasz Zbawiciel jest Synem Dawida, jest Lwem z pokolenia Judy i Żydowskim Królem.  Musimy zacząć zakładać  żydowskie  podwaliny dla takiego przekazu ewangelii, który Izrael będzie mógł łatwiej przyjąć.

Wierzę, że nadszedł czas, aby w końcu chrześcijanie stali się tymi katalizatorami, którymi Bóg chce, żeby byli. Żeby wzbudzili oni taką zazdrość w narodzie żydowskim, że Ci pobiegną na spotkanie  Mesjasza i wezmą Go w objęcia. Och, jaka piękna jest ta myśl!

Ale pojawia się pytanie. Jak to zrobić? Jak to ma wyglądać? Co skłoni naród żydowski aby zazdrościli chrześcijanom?

Jak to się może stać?

Wierzę, że Pan objawił jak to może się stać i jestem zachwycony perspektywą, że całe ciało Mesjasza/ Chrystusa przyjmie, zrozumie i wypełni swoje zadanie  — przyniesie z powrotem zbawienie narodowi, od którego pochodzi Ewangelia.

Aby nakłonić kogokolwiek do zazdrości o to, co masz – musi być to tak cudowne, że przewyższy wszelkie zrozumienie. Oznacza to, że naród żydowski musi zobaczyć, że to co posiadasz, jest  tak doskonałe i atrakcyjne, że i oni powinni to mieć.

Jednakże, aby chrześcijanie prawdziwie wzbudzili zazdrość w Izraelu, musi nastąpić zmiana w ich postrzeganiu samych siebie. Wymaga to zmiany paradygmatu w chrześcijańskim światopoglądzie. Nie pragniemy zmieniać tego, kim jesteśmy w Mesjaszu / Chrystusie, ale powinniśmy widzieć siebie jako dzikie gałązki oliwne wszczepione w szlachetne drzewo oliwne, które symbolizuje Izrael.

Ta zmiana myślenia sprawi, że nasz przekaz będzie o wiele silniejszy, ponieważ nasze przesłanie do narodu żydowskiego nie będzie już polegało na tym, że oni muszą stać się „jednymi z nas”, ale raczej, że to my „staliśmy się jednymi z nich!”. Otworzy to wiele żydowskich serc i stanie się częścią prawdy, która przyniesie wolność dla mnóstwa Żydów.

Autor – Grant Berri
Polska — Joanna Jędrzejewska

Как вы можете возбудить ревность в еврейском народе?

Последнее пожертвование: 27.12. Спасибо!