Dlaczego niewielu Żydów uznaje Jezusa za Mesjasza?

Dlaczego niewielu Żydów uznaje Jezusa za Mesjasza?

photo — Reut C

Może być mylące, jak  wielu  Żydów uważa, że nie można pogodzić Go z judaizmem, biorąc pod uwagę fakt, że Jeszua Mesjasz – to izraelski Żyd, który wychował się w społeczności żydowskiej, przestrzegał żydowskich praw i zwyczajów i czcił Boga w żydowskiej Świątyni. Jego pierwsi uczniowie byli Żydami, a wszystkie Jego nauki były oparte na Pismach Hebrajskich, w których też zostały zakorzenione. Jednak dobrą wiadomością jest to, że zawsze byli Żydzi, którzy wierzyli w Jezusa. Po pierwsze, początkowo  wierzyli w Niego tylko Żydzi, a dziś są setki tysięcy Żydów mesjanistycznych, chociaż, mesjańscy Żydzi pozostają  wciąż w mniejszości w stosunku do nieżydowskich wyznawców Jezusa. Jeśli przeczytacie  na przykład 15 rozdział Dziejów Apostolskich, zauważycie, że wówczas zadawano inne pytanie: „Czy poganin może pójść za Mesjaszem Izraela? Dlaczego więc często słyszymy dzisiaj, że „Żydzi nie wierzą w Jezusa”?

Przede wszystkim, większość Żydów dzisiaj nie wie, co to znaczy iść za Jezusem. Wielu wierzy, że Jezus był założycielem nowej religii zwanej Chrześcijaństwem – bałwochwalczej religii dla pogan, w której czci się  trzech bogów zamiast jednego.

Niestety, jedyna wersja Jezusa, z którą wielu Żydów jest zaznajomiona  dzisiaj – to  Jezus podobny do statuetek  bożków;  przedstawiający Bożonarodzeniowe dzieciątko Jezus; lub taki, który nadal wisi na krzyżu. Żydzi często postrzegają Go jako fałszywego proroka, pozamałżeńskiego syna stolarza, jako założyciela nowej religii, przez którą wielu Żydów prześladowano i zabijano; widzą Go jako — Jezusa krwawych krucjat i brutalnej katolickiej inkwizycji [1].

Możecie być zaskoczeni tym, że nawet Holokaust jest postrzegany przez wielu Żydów, jako coś, co zostało dokonane w imię chrześcijaństwa, kiedy Hitler na poparcie swoich złych zamysłów,  wykorzystał cytaty z Biblii i z przemówień Marcina Lutra [2]. Smutne, ale prawdziwe — wielu tak zwanych chrześcijan naprawdę popełniało okrucieństwa wobec Żydów w imię Jezusa. W takim razie, czy jest to takie dziwne, że wielu Żydów nie chce mieć nic wspólnego z chrześcijaństwem, jakie znają z historii?

Jednak prawda jest taka, że ​​wielu Żydów ma bardzo skażony i zniekształcony obraz chrześcijaństwa i Jezusa, ponieważ nigdy poważnie nie zbadali tej kwestii  i nigdy nie czytali  Nowego Testamentu. W rzeczywistości, uważa się to za zakazane, a nawet niebezpieczne. W społecznościach religijnych, jeśli w ogóle jest nauczane coś o Jezusie – często okazuje się to być bardzo stronnicze, negatywne, a czasami całkowicie nieprawdziwe.

photo — Reut C

Jednym z najpoważniejszych zarzutów teologicznych wymierzonych w Jezusa, jest kwestia natury Boga, bóstwa Jezusa, Boga mającego Syna;  Trójcy. Dla wielu Żydów, Nowy Testament brzmi jak zupełnie obca religia, sprzeczna z podstawowym postulatem judaizmu — Bóg jest jeden. W rzeczywistości nie jest to sprzeczność, i choć Trójca jest niezwykle trudna do zrozumienia, można je znaleźć w Starym Testamencie, gdzie widzimy Ojca, Syna i Ducha Świętego, istniejących razem. Problem polega na tym, że współczesny judaizm nie jest biblijnym judaizmem, ale tzw. judaizmem rabinicznym. Rabini dokonali zmian w judaizmie, aby przystosować się do nowej rzeczywistości — bez Świątyni, bez ofiar, i żyjąc poza Izraelem. Wybrali Talmud i komentarze rabinów jako podstawowy przewodnik  żydowskiej wiary i jej praktykowania, a wielu Żydów nie ma właściwego zrozumienia, czego naprawdę uczy żydowska Biblia o grzechu, wiarze i osobie Mesjasza.

Kolejną dużą przeszkodą,  jest rozpowszechnione błędne przekonanie, że jeśli Żyd przychodzi do wiary w Jezusa, to nie jest już Żydem — to znaczy, osoba może być Żydem albo chrześcijaninem, ale nie jednym i drugim jednocześnie. Często istnieje duża presja w rodzinach i społecznościach tych, którzy przyjmują Jezusa jako Mesjasza. Cena pójścia za Jezusem często wiąże się z  oddzieleniem od rodziny i przyjaciół, zastraszeniami, upokorzeniami, samotnością i haniebnym imieniem zdrajcy swojego narodu. Niestety, istnieją dowody na to, że religijni Żydzi uczyli innych jak przeklinać Żydów, którzy stali się naśladowcami Jezusa. [3] W niektórych kręgach, jest to praktykowane do dziś.

Przez wieki Kościołowi nie udało się przedstawić chrześcijaństwa jako żywej więzi między Bogiem a Jego ludem (składającym się z Żydów i pogan) przez Jeszuę Mesjasza. Kościół nie dowiódł również tego, że w swoich korzeniach, jest żydowski. Poprzez narodziny fizyczne, człowiek jest Żydem bądź poganinem, a poprzez narodzenie duchowe zarówno Żydzi  jak i  goim ,  stają się naśladowcami Jeszui Mesjasza. Sama Biblia wyjaśnia, dlaczego trudno jest Żydom — przyjąć Jezusa. Rzymian 11:25 mówi, że „zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela, aż do czasu, gdy wejdzie pełnia pogan”. Dobrą wiadomością jest to, że w końcu Żydzi po raz kolejny zwrócą się do Niego, jako naród, i że  „cały Izrael będzie zbawiony” (11:26). Trudno sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądać, ale jest to napisane w Słowie Bożym, i może to być wyjątkowym dobrodziejstwem!

Jezus jest żydowskim Mesjaszem. Wierzyć w Niego – to najbardziej żydowska rzecz, którą Żyd może robić. Musimy wyjaśniać naszym żydowskim przyjaciołom, że kiedy Żyd przyjmie Jezusa jako Mesjasza, stanie się bardziej żydowski niż kiedykolwiek wcześniej,  jego żydowska tożsamość, będzie się pogłębiać, a jego miłość do Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba i pasja do hebrajskiego Pisma Świętego, zostanie przywrócona i odnowiona.

[1] Dowiedzcie się więcej  na temat wypraw krzyżowych Kościoła przeciwko narodowi żydowskiemu
[2] Marcin Luter zaczął jawie wyrażać antysemityzm pod koniec życia, i napisał książkę  „O Żydach i ich kłamstwach”.
[3] Anthony J. Blasi, Paul André Turcotte Jean Duhaime, Podręcznik wczesnego chrześcijaństwa: Nauki społeczne Podejścia (Altamira Press, 2002) p.369

Autor — Eitan Bar / oneforisrael.org
Źródło — ieshua.org
Polska – Anna Skliarenko

Почему не многие евреи принимают Иисуса как Мессию?

donate

Последнее пожертвование: 18.02. Спасибо!