„Żydowski chrzest” lub najdziwniejsze miejsce w Nowym Testamencie

„Żydowski chrzest” lub najdziwniejsze miejsce w Nowym Testamencie

Jako Żyd mogę powiedzieć, że słowo „chrzest” przywołuje wśród mojego narodu okropne obrazy. Od pierwszych lat katolicyzmu, Żydzi byli zmuszani do przyjmowania chrztu i stawanie się chrześcijanami. Czasami i pod groźbą śmierci. W innych przypadkach konsekwencją dla tych, którzy nie zostali ochrzczeni, było wyrzucenie z domu i wydalenie z kraju. Na przykład, hiszpańska inkwizycja zdecydowała, że ​​Żydzi, którzy nie nawracali się na katolicyzm (i co się przez to rozumie – nie dawali się ochrzcić), powinni opuścić Hiszpanię.

W innych przypadkach Żydzi byli uprowadzani i chrzczeni siłą — tak było w przypadku syna pewnego rabina w 1762 roku. Podobne rzeczy działy się w Rosji zaledwie dwa wieki temu. Imperium Rosyjskie zabierało żydowskich chłopców w wieku 12 lat do służby w armii. „Przymusowe chrzty, prawie zawsze przy użyciu przemocy, prawdopodobnie przewyższały ilość wszystkich takich przypadków, mających miejsce w innych krajach na przestrzeni całej historii.”

Co on robił?

Z powodu takich bandyckich historii,  już samo słowo „chrzest” jest dla narodu żydowskiego udręką. Kiedy usłyszą wieść o Żydzie, który uwierzył w Jeszua i został dobrowolnie ochrzczony, po prostu się odwracają. I można to zrozumieć, ponieważ  ta odraza opiera się na faktach historycznych. Ale nie zawsze tak było.

Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych ...? (Dz.10:47)

Kim są „ci” i kto to mówi? To są słowa żydowskiego apostoła Szymona Piotra i mówi on o poganach z domu Korneliusza. Istniał poważny spór dotyczący chrztu pogan jako wierzących w Jeszua. Wszak czegoś takiego jeszcze nie było! Przez pierwsze dziewięć lat Ewangelia była głoszona wyłącznie Żydom.

Szymon Piotr, po otrzymaniu wizji i słowa od Pana (Dz.10), lekko zawstydzony, idzie do domu rzymskiego wojskowego i dzieli się z ludźmi w tym domu nowiną o Jeszua. Duch Święty zstępuje na zebranych już w trakcie rozmowy. Wierzący Żydzi, którzy byli tego świadkami, są oszołomieni — poganie otrzymują Ducha Świętego !!!

Szymon Piotr mówi: „Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego jak i my?”. Stało się to głównym przedmiotem sporu, który nie został rozwiązany w ciągu najbliższych dziesięciu lat (Dz.15).

Odwrotny spór

Ale od kiedy chrzest pogan stał się kontrowersyjny? Czy możecie sobie wyobrazić zarzuty przeciwko... Pierwszemu Kościołowi Baptystów, że chrzczą nie-Żydów? To byłoby śmieszne. Jeśli jednak ochrzciliby dużą liczbę Żydów, podniesie to falę oburzenia.

Większość ludzi — Żydów i nie-Żydów — nie wie, że chrzest (lub inaczej zanurzenie w wodzie) jest pierwotnie żydowski. Na długo przed tym, jak Królowa Izabela zmusiła Żydów w Hiszpanii, aby się nawrócili i zostali ochrzczeni,  Żydzi Izraela znali wody zanurzenia.

Kiedy Jan Chrzciciel, żydowski prorok, przybywa, aby głosić pokutę poprzez chrzest, nie znajdujemy żadnego zapisu wyrażającego oburzenie: „Cóż to za dziwną, nową tradycje wprowadzasz?”. Zanurzenie w wodzie było ważną częścią judaizmu. Tora uczyła, że — kapłani musieli zanurzać się w wodzie, która była częścią ich uświęcenia (Wyj. 29:2-5). Zanim każdy Żyd mógł złożyć ofiarę w Świątyni w Jerozolimie, musiał zanurzyć się w mykwie, zbiorniku wodnym do obmyć, co symbolizowało rytuał oczyszczenia.

Jak zanurzyć w wodzie trzy tysiące ludzi bez rzeki?

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, jak Szymon Piotr i apostołowie zdołali zanurzyć w wodzie w Jerozolimie trzy tysiące żydowskich mężczyzn? Jerozolima nie jest Tel-Awiwem ani miastem w Galilei, gdzie można korzystać z Morza Śródziemnego lub rzeki Jordan. Jerozolima jest na górze. W pobliżu nie ma jezior, rzek ani mórz. Jednak archeolodzy wydobyli około 50 mykw — zbiorników wodnych do zanurzenia, — które były wykorzystywane w służbie świątynnej. 50 rezerwuarów, z których każdy mieścił 60 osób — trzy tysiące osób mogło przyjąć chrzest (zanurzenie w wodzie)  w ciągu kilku godzin. Bez tych żydowskich mykw, byłoby to niemożliwe.

Dzisiaj, połączenie judaizmu z aktem zanurzenia w wodzie – co widzimy wśród Żydów Nowego Przymierza, przypomina próbę połączenia oleju i wody. Ale w pierwszym wieku tak nie było. Problemem tamtych dni było pytanie, co zrobić z chrztem pogan, a nie Żydów! A Szymon Piotr natychmiast usłyszał, co inni Żydzi myśleli o nim, gdy tylko  dokonał czegoś „nie do pomyślenia” — ochrzcił, — zanurzył pogan w Ciało Jeszua.

  1. I usłyszeli apostołowie i bracia, którzy mieszkali w Judei, że i poganie przyjęli Słowo Boże.
  2. Kiedy zaś Piotr przybył do Jerozolimy, stawiali mu zarzuty rodowici Żydzi,
  3. Mówiąc: Poszedłeś do mężów nieobrzezanych i jadłeś z nimi.

(Dzieje Apostolskie 11:1-3)

Dziwne to, prawda?

Autor — Ron Cantor
Źródło — messiahsmandate.org
Polska — Anna Skliarenko

donate

Последнее пожертвование: 18.02. Спасибо!