Oddzielony do specjalnego celu

Oddzielony do specjalnego celu

Znaczenie słowa „święty” jest często definiowane przez kulturę, która nas otacza, ale starożytny kontekst kulturowy Biblii proponuje nam inne spojrzenie. Słownik Merriam-Webster podaje następującą definicję słowa „święty”: „religijny lub wysoce moralny;  wywyższony lub godny zaufania, jako całkowicie sprawiedliwy i cnotliwy.”  Z tego powodu, gdy czytamy o ludziach takich jak kapłani, którzy służą Panu w przybytku, często trudno jest nam wyobrazić siebie na ich miejscu, ponieważ wydaje nam się, że nie jesteśmy na tyle sprawiedliwi, aby pretendować do ​​takiej pozycji. Ponadto, czytamy o świętych naczyniach w Świątyni. Czy to znaczy, że te przedmioty są „wysoce moralne”  lub „całkowicie sprawiedliwe”? W obu przypadkach  jest coś, co tracimy z oczu w zrozumieniu znaczenia tego słowa.

Hebrajski – to unikalny język  w odniesieniu do znaczenia słów, ponieważ oddaje znaczenia rdzeni słowotwórczych, z których słowa zostały utworzone. Tak więc, hebrajskie słowo „Kodesz” jest najczęściej tłumaczone jako „święty”. Słowo to pochodzi od rdzenia słowotwórczego „Kadasz”, co oznacza „oddzielać do specjalnego celu” (starożytny słownik hebrajski: vituralbookword.com wydawnictwo: Jeff Benner).

Pomimo faktu, że czasami takie aspekty ludzkiej osobowości jak  moralna sprawiedliwość lub całkowite oddanie się Bogu, kojarzymy w naszych umysłach ze „świętymi” ludźmi, to samo w sobie, to słowo nie odnosi się do pobożności czy nieskazitelności. Kiedy Biblia nazywa coś  „świętym”, nie chodzi o czystość  i prawość. Raczej określa coś jako „oddzielone” od wszystkiego pozostałego, do wykonania określonego zadania. Zgodnie z tą definicją, w naszych domach, jest kilka świętych przedmiotów. Jeśli macie dzbanek do kawy, który jest używany tylko do przygotowania kawy, a nie herbaty lub napoju owocowego, — to macie „święty dzbanek”. Również nikt nie używa waszej szczoteczki do zębów, a wy nie czyścicie nią niczego innego oprócz zębów, a zatem z definicji – posiadacie „świętą szczoteczkę do zębów.” W tych przedmiotach nie ma nic boskiego, po prostu zostały one wydzielone spośród innych rzeczy, do szczególnego celu.

Z uwzględnieniem tego nowego zrozumienia, spójrzcie na następujące dobrze nam znane wersety:

Wyjścia 19:6 i 1 Piotra 2:9 nazywa Izrael „narodem świętym”. Pobieżne spojrzenie na Izrael w czasach biblijnych i dziś, ujawni wiele jego niedociągnięć, które nie odpowiadają Bożemu zamysłowi. Kiedy Biblia nazywa Izrael narodem świętym, to nie znaczy, że Izrael jest doskonały lub bezgrzeszny, ale mówi o tym, że Izrael jest przeznaczony do specjalnej misji na ziemi.

W Księdze Kapłańskiej 11:44 i 1 Piotra 1:16 jest napisane: „...świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Przez wieki wielu uważało, że werset ten wymaga od nas, abyśmy byli tak nieskazitelni jak Bóg. Gdybyśmy mogli osiągnąć doskonałość swoimi siłami, lub przynajmniej mieć do tego motywację, to nie potrzebowalibyśmy ofiary Jezusa. Jest to dla nas niewykonalne. W tym wersecie, Wszechmocny nie nakłada na nas czegoś, czego nie możemy unieść i nie wymaga od nas bezgrzeszności bez Jego udziału. Bóg nam mówi, że chce, abyśmy wybrali, bycie różnymi się od naszego otoczenia i byli zorientowanymi na Jego cele, podobnie jak On Sam.

W Księdze Izajasza 6:3 i w Księdze Objawienia 4:8 czytamy o tym, jak aniołowie wykrzykują przed Bogiem: „Święty, Święty, Święty jest Pan Bóg Wszechmogący...” Ze względu na nasze zachodnie myślenie trudno jest nam zrozumieć, jak można powtarzać cały czas to samo i się nie zmęczyć. Jednak nie ma nic bardziej fascynującego, niż być przed tronem Wszechmocnego. Aniołowie ogłaszają świętość i wyjątkowość Boga i to, jak różni się od całego stworzenia. W rzeczywistości, oni mówią: „Jesteś tak inny od wszystkiego i wszędzie i w każdej sytuacji! Nie ma nikogo, kto kocha tak jak Ty! Nikt nie ma takiego objawienia jak Ty! Nie ma nikogo na całej ziemi, który byłby tak dobry i łaskawy, jak Ty! Twój osąd nie jest podobny do jakiegokolwiek sądu w całym wszechświecie! Jesteś tak bardzo odmienny od wszystkiego, co stworzyłeś!”. Można by bez końca, ogłaszać, jak szczególny jest Pan i jak jest skupiony na tym czy innym celu. I to jest dokładnie to, co robią aniołowie.

Świętość nie oznacza absolutnej doskonałości, — ale oddzielanie do wypełnienia określonego celu. Nie jesteśmy w stanie stać się nienagannymi i czystymi, ale możemy dokonać wyboru, aby oddzielić siebie dla Boga. Możemy wybrać, aby być świętymi.

Autor — Dag Hershi / firm.org.il
Źródło: ieshua.org
Polska – Anna Skliarenko

Отделенный для особой цели

donate

Последнее пожертвование: 18.02. Спасибо!