Oczekiwanie na rychłe przyjście Mesjasza w Izraelu

Oczekiwanie na rychłe przyjście Mesjasza w Izraelu

Kiedy przyjechaliśmy do Izraela w 1983 roku, czekał tam na nas niewielki dwupiętrowy dom. Był to dom należący do jednego ortodoksyjnego rabina z Kanady, który zobaczył nas — „pogan”, jako proroczy znak tego, że narody przyjdą do Jerozolimy, aby pokłonić się Bogu Izraela.Był o tym tak przekonany, że poprosił swojego prawnika, aby sporządził dla nas atrakcyjne warunki w umowie najmu. W treści umowy był taki zapis: „Kiedy przyjdzie Mesjasz, państwo Hilsden powinni opuścić apartamenty z końcem miesiąca”. On nie żartował.

Kiedy zaszedł do nas razem z żoną, żeby na nas popatrzeć, nie potraktowaliśmy tego na serio. Powiedzieliśmy: „Bez problemu, do tego czasu wyjedziemy , i będziecie mogli zabrać wszystkie nasze rzeczy” Odpowiedział: „Kiedy On przyjdzie, na pewno zapytamy Go, czy był tu już wcześniej”.

Jerozolima, nazwijmy to tak: stanowi prorocze „epicentrum”. Mimo tego, że mój mąż jest teologiem, żadne z nas wówczas nie zrozumiało niuansów i detali eschatologicznych przekonań rabina, ale byliśmy z nim zgodni co do tego, że : wszyscy żyjemy w ostatnim czasie, i zarówno my, jak i oni, żyjemy w oczekiwaniu.

„Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi” (Ap.22:7). Jan nie zostawił żadnych komentarzy do tego wersetu. Oznacza to, że ten werset nie ma ostatecznej interpretacji, pomimo faktu, że ludzie starali się go dopasowywać do różnych współczesnych miejsc, wydarzeń czy osób. Pozostawia natomiast surową przestrogę – nie wolno dodawać ani ujmować niczego z Tej Księgi ( werset 18-19). Za każdym razem, kiedy dzieje się coś niezwykłego, możemy dokładnie studiować proroctwa i zobaczyć, czy można je połączyć z dochodzącymi do nas informacjami.

Niekiedy można napotkać naprawdę niesamowite zbieżności. Dzisiejsza Jerozolima wygląda jak „ciężki kamień” , jak opisuje 12 rozdział Księgi Zachariasza. „Znamię bestii” nie wydaje się już tak nieprawdopodobne, jak to było wiele lat temu. Częste trzęsienia ziemi i naturalne katastrofy faktycznie przypominają słowa Jeszua o „mękach rodzenia” (Mat.24.) Nie zapominajcie, że właśnie ci, którzy żyli w oczekiwaniu Mesjasza dzięki proroctwom rozpoznali pierwsze przyjście Jeszua dwa tysiące lat temu.

Najważniejsze, abyśmy żyli jak słudzy oczekujący swego Pana, który powróci do domu w każdej chwili. Powinniśmy „wyrywać ludzi z ognia” (Jud.1:23), tak jakby byli w płonącym domu i w każdej sekundzie dach mógłby im się zwalić na głowy. Nie chodzi o to, żeby żyć w strachu, ale raczej o konieczności stania „na straży” w tym dziele, w którym postawił nas Jeszua. On powiedział, że nie naszą sprawą jest znać czasy i chwile, ale pozostawił nam znaki, na które trzeba patrzeć, i które ostrzegają nas, abyśmy trzymali straże, byli wierni, mądrzy i czujni.

Przeczytajcie 24 rozdział Mateusza, a jeśli będziecie mieć czas to również rozdział 25.

Jeszua, chcę być przygotowaniu na dzień Twojego przyjścia. Pomóż mi być częścią Twojego dzieła. Wybaw mnie od zniszczenia, lenistwa i poszukiwania własnej korzyści. Prowadź mnie, kiedy schodzę z Twojej drogi, bo chcę od Ciebie usłyszeć: „Dobrze, sługo dobry i wierny" Maranatha! Amen, przyjdź, Adonai Jeszua (Panie Jezu)!

 

Autor — Ann Hilsden / charismamag.com
Źródło – ieshua.org
Polska — Anna Skliarenko

Ожидание скорого пришествия Мессии в Израиле

donate

Последнее пожертвование: 18.02. Спасибо!