10 kluczowych myśli na temat uznania Jerozolimy za stolicę Izraela

10 kluczowych myśli na temat uznania Jerozolimy za stolicę Izraela

We środę 6.12.2017 r. Prezydent Trump uznał to, co było rzeczywistością od dziesięcioleci: Jerozolima jest stolicą Izraela.

Dzisiaj Jerozolima jest siedzibą izraelskiego rządu. Jest to siedziba izraelskiego parlamentu, Knesetu i izraelskiego Sądu Najwyższego. To miejsce oficjalnej rezydencji premiera i prezydenta. Jest to siedziba wielu departamentów rządowych.

Od dziesięcioleci przyjeżdżający z wizytą amerykańscy prezydenci, sekretarze stanu i przywódcy wojskowi,  spotkali swoich izraelskich kolegów w Jerozolimie, podobnie jak ja podczas mojej wizyty w Izraelu na początku tego roku.

Prezydent kontynuował...

Jednak przez te wszystkie lata prezydenci reprezentujący Stany Zjednoczone odmawiali oficjalnego uznania Jerozolimy za stolicę Izraela. W rzeczywistości odmówiliśmy uznania jakiegokolwiek izraelskiej stolicy.

Ale dzisiaj wreszcie uznajemy to, co jest oczywiste, że Jeruzalem jest stolicą Izraela. To już nie mniej nie więcej , a uznanie rzeczywistości. I jest to słuszne. Oto, co należy zrobić.

Informacje na ten temat miały różne zabarwienie — od zachwytu po podburzanie. Niektórzy twierdzą, że jest to wydarzenie prorocze, podczas gdy inni uważają, że zniszczy to proces pokojowy. Poniżej podzielę się dziesięcioma myślami podpartymi bieżącymi wydarzeniami i proroctwami biblijnymi, które, mam nadzieję, pomogą wam zrozumieć ten problem.

10jerusalem2

1. Wiele osób mówi, że nie ma potrzeby uznawania Jerozolimy za stolicę Izraela. Czy miałoby dla was znaczenie, że prawie każdy naród na świecie odmówiłby przyjęcia Waszyngtonu za stolicę Stanów Zjednoczonych, a zamiast tego wybraliby Los Angeles, Detroit czy Chicago?

2. Turcja oznajmia, że uznanie Jerozolimy jest „czerwoną linią”, a jeśli Stany Zjednoczone uznają Jerozolimę, wówczas Turcja rozerwie swoje stosunki z Izraelem. Gdyby mieli trochę odwagi, odcięliby wszystkie więzi ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ jest to krok Stanów Zjednoczonych. Izrael od 23 stycznia 1950 r. twierdził, że Jerozolima – jest ich stolicą.

3. Hamas i inne ugrupowania terrorystyczne utrzymują, że działania Trumpa dotyczące Jerozolimy są okrucieństwem. Wzywają do nowej intifady. Tymczasem, nie mają nic do powiedzenia na temat Asada, który użył broni chemicznej, ISIS, które zabija muzułman i chrześcijan, na temat 500 tysięcy ofiar w Syrii, 10 milionów uchodźców, traktowaniu kobiet w świecie arabskim, etc. Istnieją prawdziwe okrucieństwa zasługujące na gniew — a to nie jest jednym  z nich.

4. Bóg uprzedził tysiące lat temu, że nadejdzie czas, kiedy Stare Miasto w Jerozolimie będzie najbardziej spornym miejscem na świecie. Psalm 2 mówi o narodach, które powstają przeciw Bogu z powodu Jerozolimy: „Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, Świętej górze mojej”.

5. Zachariasza 12:2-3 mówi o narodach, które zostaną dotknięte sądem za powstanie przeciwko Izraelowi w ostatecznych czasach:

"Oto Ja uczynię z Jeruzalemu puchar taczania się dla wszystkich ludów wokoło. Niedola dotknie także Judę przy oblężeniu Jeruzalemu. W owym dniu uczynię z Jeruzalemu ciężki kamień dla wszystkich ludów. Każdy, kto go będzie podnosił, ciężko się zrani, gdy zbiorą się przeciwko niemu wszystkie narody ziemi."

(Wersety te mówią o konkretnej wojnie, kiedy Bóg da Jerozolimie zwycięstwo, ale zasada jest ta sama: narody występujące przeciwko Jerozolimie, — bądźcie ostrożne.)

 

10jerusalem3

6. W całej swojej wściekłości ludzie najwyraźniej zapomnieli, że Jerozolima nie jest szczególnie ważna w świecie arabskim. Nigdy nie była stolicą żadnego kraju arabskiego. Dopiero gdy Żydzi zaczęli powracać do Izraela, w świecie arabskim narodziła się ta fałszywa gorliwość w odniesieniu do Jerozolimy. Osmańscy Muzułmanie kontrolowali Jerozolimę przez 400 lat i pozwolili jej przekształcić się w zaniedbane, opustoszałe miasto.

7. Z drugiej strony, Bóg wybrał Jerozolimę, na miejsce, w którym zostanie wybudowany Jego dom (1 Kron. 28), i była ona stolicą narodu żydowskiego od czasów Króla Dawida, ponad 3000 lat temu. Jerozolima (lub Syjon) jest wymieniona około 1000 razy w Starym Testamencie i ZERO razy w Koranie.

8. Cały Nowy Testament jest skoncentrowany wokół Izraela, a ostatnie dni Jeszua — jego śmierć, zmartwychwstanie i narodziny pierwszej wspólnoty – odbyły się w Jerozolimie. Mahomet nigdy nie był w Jerozolimie; jest tylko mglista wzmianka o nocnej wizycie w Al-Masdżid Al-Aksa, którą muzułmanie uważają za Jerozolimę (Koran 17: 1). W Koranie nie znajdziesz niczego takiego:

Jakże mamy śpiewać pieśń Pana Na obcej ziemi? Jeśli zapomnę cię, Jeruzalem, Niech uschnie prawica moja! Niech przylgnie język mój do podniebienia, Jeślibym nie pamiętał o tobie, Jeślibym nie wyniósł Jeruzalemu nad największą radość moją!” (Ps.137:4-6)

9. Przywódca Ligi Arabskiej powiedział, że decyzja USA o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela byłaby „nieuzasadnioną prowokacją” dla Arabów. Patrz punkt 3. W świecie arabskim jest tyle okropności, a nic z tym nie robicie, ale to jest prowokacją? Poważnie?

10. W ciągu dnia usłyszałem od lewicowych kongresmanów i światowych przywódców, że mogłoby to znacznie zaszkodzić procesowi pokojowemu. JAKIEMU PROCESOWI POKOJOWEMU?! Palestyńczycy tworzą rząd z terrorystami z Hamasu. Nie uznają Izraela za państwo żydowskie. Uczą swoje dzieci nienawidzić Żydów. Nazywają place miejskie, ulice i szkoły nazwiskami terrorystów, którzy wysadzają niewinne żydowskie kobiety i dzieci. Nie można zniszczyć tego, co nie istnieje. Nie ma żadnego procesu pokojowego.

Na koniec powiem tym, którzy są zaniepokojeni wiadomościami i reakcjami z całego świata: bądźcie odważni. Jesteśmy bliżej niż dalej. Zbliża się nasze odkupienie.

Autor:  Ron Cantor / messiahsmandate.org
Źródło – ieshua.org
Polska - Anna Skliarenko

donate

Последнее пожертвование: 18.02. Спасибо!