Parsza Wajigasz: Co wspólnego mają Józef i Jeszua?

Parsza Wajigasz: Co wspólnego mają Józef i Jeszua?

וַיִּגַּשׁ  Wajigasz (I przystąpił)

Księga Rodzaju 44:18 — 47:27

Co wspólnego mają Józef i Jeszua? Kontynuując czytanie niesamowitej historii o Józefie w Egipcie, dzisiaj zadajemy sobie pytanie: „Co wspólnego jest w historii Józefa i Jeszua?  I  czy jest podobieństwo między odrzuceniem Józefa przez braci, a odrzuceniem  Mesjasza przez Izrael?” Rozważymy historię ostatniego spotkania, Józefa, zarządcy Egiptu z braćmi. W zeszłym tygodniu widzieliśmy, jak synowie Jakuba udali się do Egiptu po zakup żywności, nie wiedząc, że to, czego najbardziej się obawiali, miało się wkrótce wydarzyć. Józef, ich brat wciąż żył i pamiętał wszystko.

Józef dwa razy testował braci, aby upewnić się, czego się nauczyli przez te wszystkie lata. Obydwa testy dotyczyły Beniamina, jedynego oprócz Józefa, syna Racheli. Za każdym razem Józef badał charakter braci – czy równie okrutnie jak odebrali ojcu Józefa prawie dwadzieścia lat temu, zabiorą i Beniamina? A może spróbują go uratować?

Co zadziwiające, w obu przypadkach zareagował Juda, który wiele lat temu, powiedział: Wtedy rzekł Juda do braci swoich: Jaki pożytek z tego, że zabijemy brata naszego i zataimy, żeśmy go zabili?  Chodźcie, sprzedajmy go Ismaelitom. Nie podnośmy na niego ręki naszej, gdyż jest on bratem naszym i z ciała naszego. I usłuchali go bracia.” (Rodz.37:26-27). Najpierw ręczył samym sobą przed Jakubem, dając tym gwarancję bezpieczeństwa Beniamina, a w dzisiejszym fragmencie, ofiarował siebie jako niewolnika egipskiemu władcy, aby tylko Benjamin był wolny. Juda błagał: Dlatego niech zostanie zamiast chłopca sługa twój jako niewolnik pana mego, a chłopiec niechaj wróci z braćmi swymi. Bo jakże ja mógłbym wrócić do ojca mego, gdyby nie było ze mną tego chłopca? Nie mógłbym patrzeć na nieszczęście, które by dotknęło ojca mego.(Rodz.44:33-34).

I w tym momencie Józef się poddał. Zobaczył, że Juda, pod każdym względem najgorszy z jego braci, naprawdę się zmienił. Nie mogąc się powstrzymać, Józef rozkazał wszystkim, z wyjątkiem jego braci, opuścić  komnatę. I wtedy, kiedy po raz pierwszy znalazł się sam na sam ze swoimi braćmi, objawił im swoją prawdziwą tożsamość! „Jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu.” (Rodz. 45:4).

vaigash2

W Nowym Testamencie (Dz.7) znajdujemy piękny midrasz lub kazanie na temat tej historii. Przed swoją śmiercią, Szczepan wygłosił potężną mowę, wyjaśniając na podstawie historii Izraela, że ​​choć Jeszua został odrzucony, wciąż jest obiecanym Wybawicielem. Jednym z podobnych takich przykładów – jest Mojżesz, który został odrzucony przez swój naród przy pierwszej próbie uwolnienia go, ale został przyjęty za drugim razem, gdy wrócił do Egiptu jakieś czterdzieści lat później. Drugim przykładem jest życie Józefa. Oto, co powiedział Szczepan:

„A patriarchowie, zazdroszcząc Józefowi, sprzedali go do Egiptu, ale Bóg był z nim. I wyrwał go ze wszystkich jego ucisków, i dał mu łaskę i mądrość przed faraonem, królem Egiptu, który ustanowił go zarządcą Egiptu i całego domu swego. I nastał głód w całym Egipcie i w Kanaanie, i niedola wielka, i ojcowie nasi nie mieli żywności. A gdy usłyszał Jakub, że w Egipcie jest zboże, posłał tam po raz pierwszy ojców naszych. Za drugim razem Józef dał się poznać braciom swoim, a faraon poznał ród Józefa. Józef zaś wyprawił posłów i sprowadził ojca swego Jakuba, całą rodzinę liczącą siedemdziesiąt pięć dusz.” (Dzieje 7: 9-14)

Szczepan zauważył wspólną cechę Mojżesza i Józefa. Obaj zostali powołani przez Boga, aby wybawić Izrael, ale obaj byli początkowo odrzuceni przez swój naród, a dopiero później przyjęci. Dopiero kiedy Mojżesz powrócił po raz drugi, został przyjęty jako wybawiciel, i podobnie podczas drugiej wizyty braci, Józef dał się im poznać. Argument Szczepana jest jasny: odrzucenie Jeszua nie różni się od odrzucenia przez naród Mojżesza i Józefa, którzy zostali (i wszyscy się z tym zgadzają) posłani  jako wyzwoliciele Izraela. Ich odłożone w czasie przyjęcie, jasno wskazuje na podobne, późniejsze przyjęcie Jeszua. Izrael teraz odrzuca Go w swojej większości, ale później Go przyjmie.

Wraz ze Szczepanem, wzywamy nasz naród, aby poznał — nawet dzisiaj historię pierwotnego odrzucenia i późniejszego przyjęcia, i uwierzył, że chociaż Jeszua został odrzucony, wciąż jest jedynym Zbawicielem, którego Bóg wysłał aby nas ostatecznie zbawić od grzechu. On -jest obiecanym prorokiem,  podobnie jak Mojżesz (Pwt.18:18, 23; Dz. 3:22). I On jest podobny do naszego brata Józefa, którego Bóg posłał, aby zachować nasze życie (Rodz.45:7).

Глава Торы. Ваигаш: Что общего у Иосифа и Иешуа?

Polska — Anna Skliarenko

donate

Последнее пожертвование: 18.02. Спасибо!