Parsza Szlach: Co mamy zrobić, gdy Bóg powierza nam „misję niewykonalną”?

Parsza Szlach: Co mamy zrobić, gdy Bóg powierza nam „misję niewykonalną”?

שְׁלַח-לְךָ (Szlach / Poszli)
Księga Liczb 13:2 — 15:41

Co powinniśmy zrobić, gdy Bóg powierza nam „misję niewykonalną”? Stawia przed nami polecenie, którego wykonanie przez nas, biorąc pod uwagę nasze okoliczności, cechy osobowe i brak zasobów, jest po prostu niemożliwe?

Witamy w Kadesz-Barnea ! Pan nakazał Mojżeszowi wysłać z tego miejsca dwunastu zwiadowców do Ziemi Kanaan, z których każdy był  przywódcą swojego plemienia, a razem mieli reprezentować cały naród. Ich zadaniem było przynieść wiadomościami zarówno o jakości ziemi, jak i o sile narodów, które będą musieli pokonać, podbijając Kanan.

Możemy zapytać: „Dlaczego należało wysłać zwiadowców?” Bóg wielokrotnie zapewniał Izrael, że ​​Ziemia Obiecana jest „dobra i przestronna  opływająca w mleko i miód” (Wyj. 3:8). Obiecał też dać Izraelowi zwycięstwo nad wszystkimi przeciwnikami. Powiedział:  „…oddam w ręce wasze mieszkańców tej ziemi i wypędzisz ich sprzed oblicza swego.” (Wyj.23:31). Dlaczego Bóg nie poprowadził Izraela w ataku, bez tej pozornie niepotrzebnej zwłoki?

Bóg nie chce abyśmy mieli ślepą wiarę i gotowość pójścia dokądkolwiek , całkowicie ignorując, a nawet zaprzeczając rzeczywistości. Nie wzywa dzisiaj Izraela ani nas, do obniżenia poprzeczki wiary i udawania, że siły nieprzyjaciela nie są wcale takie wielkie. Wręcz przeciwnie. Poprzez wysłanie  dwunastu szpiegów, Bóg uświadamia Izraelowi wyższość sił, które napotkają, gdy będą podbijać ziemię. Ci sami zwiadowcy zaświadczyli o tym, że Boże obietnice odnośnie dobrej ziemi są prawdziwe. Ale czy ufali i polegali na Bogu, że wypełni On Swoje obietnice zdobycia kraju, pomimo olbrzymów i fortec, które tam widzieli?

Bóg Izraela uderzył już Egipt, największe imperium tamtego czasu, posiadające najsilniejszą armię  i triumfalnie przyprowadził swój naród do granicy Ziemi Obiecanej. Wiernie dbał o każdą potrzebę ponad 600 000 Izraelczyków podczas ich rocznego pobytu na pustyni Synaj.

Bóg pokazał, że można mu zaufać we wszystkim, a jednak ludzie nie chcieli uwierzyć w takim momencie. W rezultacie Bóg skazał to pokolenie na śmierć na pustyni (Lb.14:22-24). Ostatecznym aktem nieposłuszeństwa była próba zmiany swojego losu, przez rozpętanie desperackiego ataku na własną rękę, ale Boga nie było w tym z Izraelem i naród poniósł miażdżącą porażkę (Lb.14:39-45).

shlah2

Ogromna klęska wiary w Kadesz-Barnea stała się klasycznym przykładem powstania przeciw Bogu i często jest wspominana w Biblii, w tym w Psalmie 94 i w 3-4 rozdziałach  Listu do Hebrajczyków. Te fragmenty przyzywają nas — wierzących w Mesjasza Jeszua, abyśmy nie odstępowali od naszej absolutnej ufności w naszego Zbawiciela, który już pokonał dwóch najważniejszych wrogów — grzech i śmierć:

Tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego;  kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa.” (Hebr. 4:9-11)

„Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy” (Hebr. 4:3)

Nasze społeczeństwo i kultura mogą naciskać na nas i zmuszać nas do kompromisu, a nawet do porzucenia wiary, aby nasze drogi odpowiadały standardom tego  świata i abyśmy w nim znajdowali pokój. Ale Mesjasz Jeszua chce, abyśmy ufali Jemu, że może On pokonać wszelki opór i doprowadzić nas do pokoju i błogosławieństw, które może dać tylko On Sam.

„Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania.” (Hebr.4:14)

Każda sytuacja, w obliczu której stajemy, jest „olbrzymem”, „niewykonalną misją”, jeśli oceniamy ją według Bożych standardów zwycięstwa. Nie możemy odpowiedzieć na codzienne wyzwania i naciski tego świata, a jednocześnie prawdziwie odzwierciedlać Boży charakter i drogi  naszymi własnymi siłami. Jak powiedział jeden człowiek: „Nie jest trudno żyć dla Pana — to po prostu niemożliwe! Tylko sam Bóg może to zrobić!"

„Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.” (Hebr. 4:16)

Nasz wszechmocny Bóg chce codziennie prowadzić nas w całkowitym zwycięstwie, jakich „gigantów” byśmy nie napotkali. A jeśli polegamy na Jego nieograniczonej mocy i jesteśmy posłuszni Jego głosowi, On poprowadzi nas do Swoich obiecanych błogosławieństw, abyśmy mogli „odziedziczyć ziemię” razem z Nim.

Źródło: oneforisrael.org
Polska: Anna Skliarenko

donate

Последнее пожертвование: 18.02. Спасибо!