Skąd się wzięły wspólnoty mesjańskie? Czy nie wystarczą kościoły?

Skąd się wzięły wspólnoty mesjańskie? Czy nie wystarczą kościoły?

Powiedz proszę, skąd wzięły się mesjańskie wspólnoty? Czy naprawdę nie było wystarczająco dużo kościołów? O ile mi wiadomo, społeczności mesjańskie — to zjawisko dość nowe?

Jestem pewien, że mesjańskie wspólnoty podobnie jak cały ruch mesjański, to odrodzenie tego, co zostało utracone w ciągu wieków. Formacja ta ma określą przyszłość od Boga w Jego dziele zbawienia ludzi i utwierdzenia prawdy na ziemi wewnątrz kościoła.

Dlaczego powstały wspólnoty mesjańskie?

Po pierwsze, ruch mesjański na nowo odkrył dla Kościoła coś, co zostało utracone w ciągu wielu stuleci, jeśli nie tysiącleci. Zostały przywrócone święta Pana (można o nich przeczytać w rozdziale 23 Księgi Kapłańskiej), które Kościół błędnie uważa za święta czysto żydowskie. W rzeczywistości, jeśli uważnie przeczytamy cały rozdział, zobaczymy, że są to przede wszystkim  święta Pana, a dopiero potem żydowskie.

Również w ruchu mesjańskim pojawił się dylemat, na temat którego Kościół milczał przez wiele lat tylko dlatego, że nie wiedział jak go rozwiązać. Chodzi o kwestię Ciała Mesjasza. Zgodnie z Pismem Świętym (o czym można przeczytać na przykład w Liście do Efezjan 2), Ciało Mesjasza składa się z  dwóch narodów: żydowskiego i nieżydowskiego. W jedności stanowią one Ciało Mesjasza.

Ruch mesjański zwrócił ponadto uwagę na wiele innych rzeczy. Dlatego pojawienie się mesjańskich wspólnot jest odpowiedzią dla Kościoła i przywróceniem  utraconego poznania  i objawień.

Kościół musi pielęgnować ten ruch, ponieważ w chwili obecnej jest on jeszcze bardzo delikatny i niezakorzeniony. Mówiąc to wszystko, przytaczam tylko fakty i w żadnym wypadku nie oskarżam Kościoła!

Po drugie, wspólnoty mesjańskie są odpowiedzią dla społeczności żydowskich. W chwili obecnej na świecie żyje około 20 milionów Żydów, a 98% z nich nie zna Boga przez osobę  Jeszua. Istnieje wiele różnych powodów tego stanu rzeczy. Tak więc wspólnoty mesjańskie są odpowiedzią dla tych ludzi. Prosty Żyd może zobaczyć, że istnieją wspólnoty, do  których chodzą tacy sami  Żydzi jak on i wyznają Mesjasza Jeszuę. Osobiście dla mnie jako dla  Żyda, który uwierzył w kościele, bardzo ważne było, aby znaleźć wierzących w Jezusa przedstawicieli mojego narodu. Byłem jedynym takim człowiekiem  w moim kościele. Ruch mesjański jako taki jeszcze nie istniał. Kiedy spotkałem mojego przyjaciela Leonida Wassermana, który właśnie uwierzył, stał się on dla mnie wspaniałym wsparciem i inspiracją. Dzisiaj na przykład wielu Żydów z ortodoksyjnego, a także świeckiego środowiska, zastanawia się, czy Jezus naprawdę może być Mesjaszem, a więc mesjańskie wspólnoty odgrywają dużą rolę w dojściu tych ludzi do wiary.

Należy zauważyć, że ciągle jeszcze duża liczba Żydów dochodzi do wiary w Jezusa właśnie przez zwykłe kościoły, chociaż w ostatnim czasie Bóg mocno wykorzystuje także i mesjańskie wspólnoty.

Czy wspólnoty mesjańskie są nowym zjawiskiem?  Tak, i nie. Otwieramy Dzieje Apostolskie i widzimy, że pierwsze wspólnoty były, jeśli można się tak wyrazić  bardzo mesjańskie. Wszystkie one obchodziły święta Pana i na przestrzeni pierwszych dziesięcioleci składały się tylko z Żydów. Dlatego dzisiejsze wspólnoty są jedynie spadkobiercami ruchu mesjańskiego, który wygasł około II wieku naszej ery w związku z prześladowaniami i bezlitosną eksterminacją Żydów. Chociaż historia mówi o występowaniu  pewnych przebłysków  przebudzenia wśród Żydów i przyjmowania przez naród żydowski  Jeszua jako Mesjasza na przestrzeni wszystkich stuleci, to jednak nie było to tak potężnym światowym ruchem jak teraz. Wszędzie na świecie, gdzie są Żydzi, istnieje też ruch  mesjański wyrażany w misjach i wspólnotach, a tego strumienia nie można już zatrzymać ani  zdusić. Dlatego nazywam ten proces odrodzeniem tego starego, co kiedyś zostało utracone i zniszczone.

Dzisiaj chrześcijanie powinni cieszyć się z przebudzenia wśród naszego żydowskiego narodu i pod każdym względem wspierać ruch mesjański. To znak Jego przyjścia wkrótce!

Autor: Anatolij Emma
Polska: Anna Skliarenko

Откуда возникли мессианские общины? Неужели недостаточно церквей?

donate

Последнее пожертвование: 18.02. Спасибо!