Parsza Naso: Jak możemy się oczyścić i zbliżyć do Świętego Boga?

Parsza Naso: Jak możemy się oczyścić i zbliżyć do Świętego Boga?

נָשֹׂא (Naso / Policz!)

Księga Liczb 4:21 — 7:89

W tym tygodniu przyjrzymy się fragmentowi Tory, w skład którego wchodzą rozdziały 4-7 Księgi Liczb, zatytułowane „Policz” (po hebrajsku „Naso”). W samym centrum tego fragmentu, znajdujemy kilka wersetów wzywających Izraelitów, aby wyprowadzili z obozu z wszystkich nieczystych:

„I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Rozkaż synom izraelskim, aby usunęli z obozu wszystkich trędowatych, wszystkich cierpiących na wyciek i wszystkich, którzy się zanieczyścili przez zetknięcie ze zmarłym. Usuńcie zarówno mężczyznę, jak kobietę poza obóz, usuńcie ich, aby nie zanieczyszczali swojego obozu, gdzie Ja mieszkam pośród nich. I uczynili tak synowie izraelscy, i usunęli ich poza obozu. Jak powiedział Pan do Mojżesza, tak uczynili synowie izraelscy.” (Liczb 5: 1-4)

Bóg jest pełen miłości, miłosierdzia i łaski, i pragnie, aby WSZYSCY przyszli do Niego. Jednocześnie jest  święty, czyli oddzielony od wszelkiego zła i grzechu. W słowach proroka Habakuka: „Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło, nie możesz spoglądać na bezprawie. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym, milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwego?” (Hab.1:13). Zasada jest prosta: nikt nieczysty nie może zbliżyć się do Boga. W starożytnym Izraelu, w czasach obowiązywania Przymierza Mojżeszowego,  wszyscy nieczyści  byli wystawiani  poza obóz, aby go nie zbezcześcić. Jak mogli zostać oczyszczeni i przyjść do Świętego Boga?

W każdym okresie opisanym w  Pismach Hebrajskich, prorocy dokonywali wielu cudów dzięki Bożej mocy, by zachęcać Jego lud. Ale istniała specjalna kategoria cudów, które w tamtym czasie nigdy nie zachodziły — tak zwane „cuda mesjańskie”. Jedynie Mesjasz mógł  i miał dokonać tych cudów, i w ten sposób pokazać nam, że rzeczywiście jest Mesjaszem. Te mesjańskie cuda koncentrowały się na oczyszczeniu „nieczystych”. Talmud Babiloński, w traktacie zatytułowanym Nedarim (Obietnice) stwierdza, że ​​Mesjasz będzie uzdrawiać niewidomych od urodzenia, trędowatych, niemych i wskrzesi  człowieka martwego przez co najmniej cztery dni. W Ewangelii Łukasza widzimy, jak Jeszua dokonywał niektórych z tych mesjańskich cudów, w tym uzdrawiał trędowatych.

Skoncentrujemy się na cudzie oczyszczenia trędowatych, ponieważ w tym fragmencie Tory wspomniany jest trąd. Od czasu darowania i ustanowienia  Prawa Mojżesza, ani  jeden trędowaty nie został uzdrowiony (siostra Mojżesza Miriam  była  uzdrowiona  do ustanowienia Prawa, a  Naaman był poganinem). W Ewangelii Łukasza 5:12-15 czytamy:

„A gdy był w jednym z miast, przebywał tam mąż cały pokryty trądem; ten, ujrzawszy Jezusa, padł na twarz swoją i prosił go, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.  I wyciągnąwszy rękę, dotknął go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I zaraz trąd ustąpił z niego. Sam zaś przykazał mu, aby nikomu nie mówił, ale dodał: Idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za oczyszczenie swoje, jak polecił Mojżesz, na świadectwo dla nich. I rozchodziła się tym bardziej wieść o nim, i schodziły się wielkie tłumy, aby go słuchać i dać się uzdrowić z chorób swoich."

Trąd jest postępującą, niszczycielską chorobą, a ten człowiek miał zakażone całe ciało. Wyobraźmy sobie taką scenę: gdy nieczysty mężczyzna zbliżał się do Jeszua, uczniowie wraz z resztą tłumu wycofywali się tak szybko  jak to możliwe, aby znaleźć się jak najdalej od nieczystego. Być może grozili nawet, że zaczną rzucać w niego kamieniami , jak to było w zwyczaju w tamtych czasach, gdyby podszedł  jeszcze bardziej. Ów trędowaty  zrobił śmiały krok — zaryzykował życie, by zbliżyć się do Jeszua i wypowiedział dziwną prośbę: „Panie! jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Nie miał wątpliwości co do mocy Jeszua, ale zastanawiał się nad Jego miłością, współczuciem i miłosierdziem. Robimy to samo wiele razy, wątpiąc w łaskę i miłość Boga, gdy zbliżamy się do Niego.

Jeszua odpowiedział, że ​​chce go uzdrowić, a potem zrobił coś zupełnie niezwykłego. Ku wielkiemu zaskoczeniu chorego  (bez wątpienia i reszty tłumu) Jeszua wyciągnął  rękę i dotknął trędowatego! Był to prawdopodobnie pierwszy dotyk miłości, którego ten trędowaty doświadczył od wielu lat. Człowiek został natychmiast uzdrowiony, a Pan  posłał go do Świątyni, aby kapłani oficjalnie ogłosili go czystym.

Zwykle, gdy nieczyste osoby dotykały czystych, czyste stawały  się nieczyste. Tutaj jednak widzimy, że Jezszua całkowicie czysty, czyni czystym nieczystego poprzez dotyk miłości. I nadal zaprasza nas dzisiaj, abyśmy  przyszli do Niego z całą naszą nieczystością, ryzykując jak trędowaty, i dotykając Go. On pragnie i jest w stanie oczyścić nas z wszelkiej nieczystości, aby zabrać nas spoza obozu i ponownie doprowadzić do Jego wiecznej obecności.

Polska — Anna Skliarenko

donate

Последнее пожертвование: 18.02. Спасибо!