Parsza Behar: Jaki jest związek między Mesjaszem a Rokiem Jubileuszowym?

Parsza Behar: Jaki jest związek między Mesjaszem a Rokiem Jubileuszowym?

בְּהַר (Behar / Na górze)
Księga Kapłańska 25:1 — 26:2

W tym tygodniowym fragmencie Tory, Mojżesz kontynuuje objaśnianie Prawa. Powiedział już o Szabacie, a w poprzednim urywku wyjaśnił święta Pana. Zauważamy, że Bóg lubi używać liczby siedem. Podobnie jak w tygodniu mamy siedem dni, w roku biblijnym jest siedem świąt. Trzy najważniejsze jesienne święta przypadają na siódmy miesiąc żydowskiego kalendarza. Dla przypomnienia wszystkich siedmiu świąt, przeczytajmy 23 rozdział Księgi Kapłańskiej, którą lubię nazywać „Bożym rocznym kalendarzem”.

W tym fragmencie Tory, przewija się temat liczby siedem. Kiedy dzieci Izraela weszły do swojej ziemi, miały obchodzić  Rok Szabatowy, jak to jest napisane w wersetach 3-4:

Przez sześć lat będziesz obsiewał swoje pole i przez sześć lat będziesz obcinał swoją winnicę, i będziesz zbierał jej plon. Lecz w roku siódmym będzie mieć ziemia szabat całkowity, odpoczynek, szabat dla Pana. Nie będziesz obsiewał swego pola ani obcinał swojej winnicy.” (Kpł.25:3-4)

A po siedmiu cyklach lat Szabatowych – czyli po 49 latach – miał nastać specjalny Rok Jubileuszowy. Księga Kapłańska 25:9-10 mówi:

W dziesiątym dniu siódmego miesiąca każesz zadąć w róg. W dniu pojednania każecie dąć w rogi po całej waszej ziemi. Poświęcicie pięćdziesiąty rok i obwołacie w ziemi wolność dla wszystkich jej mieszkańców. Będzie to dla was rok jubileuszowy. Wrócicie każdy do dawanej swej własności i wrócicie każdy do swojej rodziny.”

Czy jest jakiś związek między Mesjaszem a Rokiem Jubileuszowym?

W starożytnym Izraelu co pięćdziesiąt lat był Rok Jubileuszowy. W praktyce oznaczało to odpuszczenie długów w odniesieniu do ziemi i niewolników (ziemia powracała do swojego właściciela, a niewolnicy uzyskiwali wolność). Ukazuje to również wyższą duchową prawdę. Po pierwsze zauważcie, że Rok Jubileuszowy rozpoczynał się w Jom Kippur, w Dniu Pojednania. Aby otrzymać Boże błogosławieństwo, musimy przede wszystkim uznać nasze własne grzechy i otrzymać przebaczenie. I wtedy, gdy Bóg nam przebacza, my z kolei musimy wybaczyć innym. Nie tylko powinniśmy to robić, ale mamy możliwość, robić to z Bożą mocą. Rzeczywiście ci, którym wiele przebaczono, mają więcej radości. Rok Jubileuszowy był czasem ogłoszenia wolności dla niewolników  dosłownie i w przenośni.

To, oczywiście, osiąga najwyższe wypełnienie w Mesjaszu.

W Ewangelii Łukasza 4:18-19 Jeszua powiedział :

Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana.

Na szczęście nie musimy czekać pięćdziesięciu lat, ani nawet siedmiu lat, aby stać się wolnymi. Mesjasz przyszedł, aby ogłosić Jubileusz.

Źródło: oneforisrael.org
Polska: Anna Skliarenko

donate

Последнее пожертвование: 18.02. Спасибо!