Żydzi: «Ktokolwiek, tylko nie On»

Żydzi: «Ktokolwiek, tylko nie On»

W pierwszych dwóch artykułach (Historyczne powody niewiary Żydów w Jeszua, Co przeszkadza Żydom rozpoznać w Jeszua — Mesjasza?) omówiliśmy różne historyczne fakty, które doprowadziły do tego, że dzisiaj Żydzi nie wierzą w Jeszua. Teraz po krótce przyjrzymy się jeszcze jednemu okresowi historii, który stał się poważną przeszkodą w rozprzestrzenianiu się Dobrej Nowiny pośród Żydów. Chodzi o ostatnie 2000 lat antysemityzmu i prześladowań, dokonywanych, niestety, przez tych, którzy nazywali siebie naśladowcami Jezusa.

Większość wierzących dzisiaj uważa, że Żydzi odrzucają Jeszua niesprawiedliwie, jeśli nie całkiem bezpodstawnie, tylko z powodu tego, co zrobili w Jego imieniu jacyś „średniowieczni skinheadzi” w przeszłości. Ale jak dziwne by się nam to dziś nie wydawało, historyczni liderzy antysemityzmu, nie byli jakimiś drugorzędnymi, marginalnymi chrześcijanami, to byli przywódcy kościoła!

Tragiczna historia

Po tym, jak apostołowie zeszli ze sceny, wielu przywódców, którzy zajęli ich miejsca i pozycje, uchwycili się zupełnie niebiblijnych poglądów na temat narodu żydowskiego. Już w drugim wieku zostały położone podwaliny, dla rozwoju wydarzeń historycznych w takim kierunku, który w końcu doprowadził rządy i kościół do ogłoszenia Żydów „obiektem uprawomocnionych prześladowań”. Każdy więc mógł krzywdzić ich w świetle prawa. Oto kilka przykładów tej historycznej spirali:

Jeden z najstarszych ojców kościoła , Justyn Męczennik, pisał w swoim „Dialogu z Żydem Tryfonem”, że nieszczęścia Żydów są Bożą karą : „Uciski i nieszczęścia były sprawiedliwie nałożone na was (Żydów), bo to wy zabiliście sprawiedliwego.”

W trzecim wieku, teolog Orygenes usankcjonował praktykę alegorycznych, a nie dosłownych interpretacji Biblii, przesuwając autorytet z tekstu Pisma Świętego na nauczycieli. W rezultacie nauczyciele zaczęli czytać i interpretować tekst tak, jak chcieli. To otworzyło drzwi dla wielkiej ilości błędów, włączając nauczanie o tym, że wszystkie odniesienia Biblijne do Izraela, dotyczą teraz kościoła.

Podczas rządów rzymskiego imperatora Konstantyna Wielkiego w czwartym wieku, tak zwana „wiara chrześcijańska”, którą Konstantyn wspierał, została zalegalizowana i ogłoszona religią państwową. Od momentu legalizacji „chrześcijaństwa” na terytorium imperium, wrogość w stosunku do Żydów stała się powszechna.

Afrahat, biskup i opat klasztoru koło Niniwy, napisał w roku 344: „On (Bóg) faktycznie ich zostawił”. Następnie, aby potwierdzić swoje teorie, podparł je nieodpowiednimi cytatami ze Starego Testamentu, na przykład Izajasza 1:4.

Czczony Św. Augustyn w swojej: „Odpowiedzi Faustowi” pisał, że Żydzi „są winni krwi Chrystusa”, a dalej „ są oni przeklęci przez Ziemię”, jak i „są przeklęci przez kościół”. Twierdził on również, że stan zniewolenia i poniżenia w jakim byli Żydzi, powinien zostać zachowany i utrzymywany jako „świadectwo dla wierzących chrześcijan, o tym, na jakie zniewolenie i upokorzenie zasługują ci, którzy pyszniąc się swoim panowaniem , skazali Pana na śmierć.”

W latach 386-387 Jan Chryzostom — arcybiskup Konstantynopola, napisał osiem kazań, w których poniżył i wyśmiał religię i tradycję żydowską. Uważał on, że „Bóg zawsze nienawidził Żydów”, i że „na wszystkich chrześcijan został nałożony obowiązek nienawidzić Żydów”. Rok po opublikowaniu tych kazań, zburzona została synagoga w mieście Kalinikon.

Podczas średniowiecznych wypraw krzyżowych, zabijanie Żydów przez krzyżowców, po drodze do Ziemi Świętej, było rutyną. Kiedy ci zwiedzeni ludzie dotarli do Jerozolimy w 1099 roku, zagnali Żydów do synagogi, zatrzasnęli drzwi i podpalili synagogę. Chodzili wokół synagogi z triumfalnymi okrzykami: „Chryste, wielbimy Cię” dopóki budynek doszczętnie nie spłonął.

Wpływowe teksty

Antysemickie teksty Ojców Kościoła nie były przyjmowane w teorii, ale w praktyce i to z zabójczą skutecznością. Oszczerstwa i antysemickie legendy, które doprowadziły do licznych zabójstw Żydów europejskich, to między innymi: „oszczerstwo krwi”, „profanacja hostii”, czy „żydowska maciora (Judensau )”. Wielu też zginęło za rzekome gwałty na chrześcijańskich kobietach.

Wiek za wiekiem Żydów wyganiali z jednego kraju po drugim, jeśli tylko przywódcy tych krajów oświadczyli, że Żydzi nie są godni mieszkać pośród lokalnej ludności. Podczas inkwizycji hiszpańskiej, rozpoczętej 1 478 roku, tysiące Żydów spotkała śmierć u stóp krzyża, albo wygnanie z katolickiej Hiszpanii.

Błędy Lutra doprowadziły do ​​„ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”.

Antysemityzm był kontynuowany nawet podczas reformacji Kościoła. Ojciec reformacji – Martin Luter, ogłosił usprawiedliwienie jedynie przez wiarę, i tym samym, wpłynął na dzieje historii, niestety u kresu swego życia, sam stał się antysemitą. Rozczarowanie i niezadowolenie z faktu, że Żydzi nie chcieli przyjmować jego posłania, doprowadziło Lutra do napisania antyżydowskiego traktatu :

„O Żydach i ich kłamstwach”, w którym zawarł między innymi takie idee:

  1. Żydowskie synagogi mają być spalone.
  2. Żydowskie domy mają być zniszczone i zburzone.
  3. Żydzi powinni mieć pracę sług i lokajów.
  4. Żydowskie pieniądze mają być skonfiskowane.
  5. Żydów należy siłą przepędzić z ich społeczności.

Te słowa były podwaliną dla wydarzeń, które miały miejsce 400 lat później, kiedy Hitler z całą determinacją postawił sobie cel – obrócić całe luterańskie Niemcy przeciw narodowi żydowskiemu.

Czy w świetle tej tragicznej historii, może wydawać się dziwne, to co pisze współczesny żydowski pisarz Jules Isaak , w swojej książce „Czy antysemityzm ma chrześcijańskie korzenie? (Has Anti-Semitism Roots in Christianity?): „Ludobójstwo Hitlera było końcowym pędem wieloletniej kościelnej „doktryny pogardy „ i „systemu degradacji Żydów”. Mówi także : „Chrześcijański antysemityzm to silne korzenie i silny pień, od którego (w chrześcijańskim świecie) wyrastają wszystkie pozostałe gałęzie antysemityzmu, nawet te, które mają jawnie antychrześcijańską naturę”.

W jaki sposób my, jako wierzący w Jeszua, możemy teraz skonfrontować tę smutną historię i dzielić się swą wiarą w Mesjasza, tak aby skutecznie docierać do Żydów?

Autor: Sam Nadler / charismanews.com
Źródło – ieshua.org
Polska — Anna Skliarenko

Евреи: «Кто угодно, только не Он»

Последнее пожертвование: 27.12. Спасибо!