Nadieżda Ulianienko: Jak przyjmować miłość i współczucie do narodu żydowskiego?

Nadieżda Ulianienko: Jak przyjmować miłość i współczucie do narodu żydowskiego?

Życie człowieka wierzącego – to wewnętrzne zmiany. Wewnętrzny stan Bożych dzieci, które służą Panu, wpływa bezpośrednio na to komu i jak będą one służyć. A nasze odniesienie do Żydów wpływa na to, czy będziemy w stanie im służyć i czy oni będą przychodzić do Mesjasza za naszym pośrednictwem. Czy doniesiemy tą dobrą nowinę właśnie do tego narodu? Czy będziemy umieli opowiedzieć o Bożej miłości właśnie tym ludziom?W Mt. 5:20 Jeszua ostrzegał uczniów: „Albowiem powiadam wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios.” W czym powinniśmy przewyższać faryzeuszy? Jeszua mówił, że faryzeusze ominęli to co w Prawie najważniejsze – sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. Wszystko to rodzi się wewnątrz człowieka i dopiero później przejawia się w zewnętrznych uczynkach. Jeszua przenosi centrum naszej uwagi z zewnętrznych  uczynków, na to co  wewnętrzne, skryte.W tym szczególnie widoczna jest różnica pomiędzy naśladowcami Jeszua, a ludźmi, będącymi pod władzą greckiego ducha — czyli tymi, którzy głoszą jedno, myślą drugie, a żyją  zgodnie z trzecim. Bardzo ważne jest to, co mamy w środku! Jakie są nasze myśli i wartości.

Musimy pozwolić Bogu „ruszyć” i zmienić to, co w nas ukryte, to co mamy w sercu. Bywa, że Boży słudzy mówią: „ja robię wszystko co trzeba, a ludzie do mnie nie przychodzą, nie są zbawiani… A ja wszystko robię ! Dlaczego?” Ale zapominają popatrzeć w serce, zrozumieć swoje motywacje. Przecież Bóg widzi motywację wszystkich naszych uczynków i słów. On zna nasze serce doskonale.

Łuk. 17:20-21 „Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić: Oto tutaj jest, albo: Tam; oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was (w was)”.

Słowo królestwo w Biblii oznacza:  „panowanie  króla”  i „terytorium króla”. A więc Królestwo Boże jest w nas — kiedy pozwalamy, aby On królował w naszej duszy, kiedy nasze serce i dusza – są terytorium Boga.

Jest dla nas niezwykle ważne, aby pozwolić Bogu królować,  musimy utwierdzać Jego królestwo w sobie. Konieczne jest, aby nasza sprawiedliwość odróżniała się i przewyższała sprawiedliwość faryzeuszy. Aby Boża miłość wypełniała nas i ugruntowywała się w naszym wnętrzu. I ważne abyśmy to zrozumieli. Abyśmy pozwolili Bożej miłości do narodu żydowskiego przepływać przez nas.

I ważne, żebyśmy zrozumieli, że tego nie można „wyhodować”, „wychować”, ani przyciągnąć – to już zostało wylane do naszych serc !

To na ile pozwolimy Bogu działać wewnątrz nas – wyznaczy granice, w których będziemy się poruszać oraz tych ludzi, których dosięgniemy. Życie ludzkie – to najważniejsze, czego możemy dotknąć! Jeśli otworzymy się na współczucie i miłość do Żydów – to pojawią się one w naszym życiu.

Ważne jest czasami zajrzeć w głąb siebie i zapytać samego siebie – komu współczuję, kto jest w moim sercu? W Bożym sercu jest szczególne współczucie, szczególna miłość do Swojego narodu.

Otwórzcie serca na działanie tej miłości! I niech każdy z nas za jakiś czas powie – oto ci Żydzi, którymi pobłogosławił mnie Pan!

Autor: Nadieżda Ulianienko / kemokiev.org
Źródło: ieshua.org

Polska – Anna Skliarenko

Надежда Ульяненко: «Откуда взять любовь и сострадание к еврейскому народу?»

Последнее пожертвование: 27.12. Спасибо!