Najbardziej znienawidzeni ludzie na świecie

Najbardziej znienawidzeni ludzie na świecie

Kto jest najbardziej znienawidzony na Ziemi? Chrześcijanie? Żydzi? Biali Anglosasi? Afroamerykanie? Homoseksualiści? Członkowie „Ku Klux Klanu”? W rzeczywistości, najbardziej znienawidzoną grupą na całej Ziemi – są mesjańscy Żydzi!  Praktycznie nienawidzą nas wszystkie wyliczone wyżej grypy społeczne, od Klanu do Iranu. Dlaczego?

Pomyślcie sami:

  • my Żydzi – jesteśmy najbardziej znienawidzoną grupą etniczną w historii;
  • wierzymy w Jeszua – wydaje się, że dzisiaj ktokolwiek, kto wierzy Biblii i trzyma się jej zasad, jest znienawidzony i uważany za fanatyka;
  • niemesjańska żydowska społeczność jest nastawiona przeciwko nam; mówi się tam dzieciom, że my chcemy zniszczyć judaizm;
  • wiele społeczności chrześcijańskich uważa nas za judaizujących (Gal.3), starających się wymusić na wierzących przestrzeganie Prawa (a przecież tak nie jest);
  • nawet wielu chrześcijańskich liderów, wierzących, że mamy prawo do istnienia, trzyma się od społeczności mesjańskiej na dystans, nie chcąc urazić innych Żydów.

W ten sposób, można zrozumieć, dlaczego mesjański Żyd prędzej zmiesza się ze światem chrześcijańskim, niż odważnie zacznie się identyfikować jako żydowski wierzący. Niektórzy mesjańscy Żydzi idą inną drogą, separują się całkowicie od Kościoła, i niekiedy, w końcu nawet odrzucają Jeszua – poprzez naciski ze strony zarówno żydowskiej, jaki i chrześcijańskiej wspólnoty.

Czego Bóg oczekuje od mesjańskich Żydów?

Wygląda na to, że Pan przywiązuje wielką wagę do tożsamości żydowskiej i do życia po żydowsku. (życie po żydowsku nie polega na wypełnianiu szczególnych biblijnych tradycji, choć wielu mesjańskich wierzących znajduje sens i wartość w niektórych z nich). Przyjrzyjmy się na przykład Mojżeszowi. Bóg go wybrał, aby wybawić Izrael. Mojżesz uciekł z Egiptu, ożenił się z dobrą nie-żydówką z kraju Madianitów i po czterdziestu latach powrócił do Egiptu ze swoją żoną i dwoma synami.

Czytamy w Biblii, że Bóg próbował zabić Mojżesza – co wygląda dziwnie, ponieważ Mojżesz miał wybawić Izrael spod władzy faraona.

W czasie drogi na noclegu, natarł na niego Pan i chciał go zabić.” (2 Moj. 4:24).

Dlaczego Bóg był taki rozgniewany? Wyjaśnia to niechęć Mojżesza, aby obrzezać swoich synów – fundamentalny wyraz tożsamości żydowskiej. Kolejne dwa wersety ujawniają  nam, co powstrzymało Boga od zabicia Mojżesza :

Wtedy Sypora wzięła ostry kamień, odcięła napletek syna swego i dotknęła nim sromu Mojżesza, i rzekła: Jesteś mi oblubieńcem krwi. I zaniechał go. Wtedy ona rzekła: Oblubieńcem krwi przez obrzezanie. (2 Moj. 4:25-26)

Obrzezawszy swoich synów Sypora uspokoiła  gniew Pana. Bóg zebrał ludzi – oddzielny naród, który miał nosić znak na własnym ciele, definiujący go jako Lud Boży. Mojżesz, który spędził pierwsze czterdzieści lat swojego życia jako książę Egiptu, a następne czterdzieści jako pasterz – nie spieszył się, aby obrzezywać swoich synów. Bóg oczekiwał od Swojego lidera przyjęcia przymierza Abrahama. Mojżesz niemal nie przypłacił życiem tej odmowy, niezależnie czy była spowodowana buntem czy niewiedzą  – nie mówiąc już o tym, że to zmusiłoby Izraelitów do pozostawania w niewoli, dopóki Bóg nie znalazłby  innego wybawiciela.

Istnieje jeszcze Ezaw. W Księdze Malachiasza czytamy, że Bóg umiłował Jakuba i znienawidził Ezawa (Mal. 1:2-36). Biblia mówi, że Bóg jest miłością (1 Jana 4: 8,16), i nagle okazuje się, że Bóg może nienawidzić Ezawa. To co zrobił Ezaw, było tak złe, że zmusiło „Miłość” do wypowiedzenia słów: „Nienawidzę go”. On sprzedał swoje pierworodztwo.

„Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba: Daj mi, proszę, skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano go Edom. Na to rzekł Jakub: Sprzedaj mi najpierw pierworodztwo twoje. A Ezaw rzekł: Oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworodztwo? Jakub rzekł: Przysięgnij mi wpierw. I przysiągł mu, i sprzedał pierworodztwo swoje Jakubowi.” (1Moj. 25:30-33)

Ezaw powinien stać się ojcem Izraelitów, ale sprzedał ten zaszczyt za jedzenie. Jak Bóg się do tego odnosi?

Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał.”(Hbr.12:16-17)

Pogardę Ezawa do swojej żydowskiej tożsamości, Bóg porównuje z lekkomyślnością i rozpustą. Jeśli czytaliście, co piszą prorocy o potomkach Ezawa – to wiecie, że jest to tylko sąd i upadek. (Jer.49:8;  Ab.1:6-8, 18-19).  Jasne więc jest, że Bóg poważnie odnosi się do żydowskiej tożsamości w stosunku do swojego narodu według ciała.

Dziwny sen

Walczyłem z tym przez wiele lat. Odrzucałem swoją żydowskość. W rzeczywistości, kiedy zostałem zaproszony, aby przyłączyć się do jednej z najbardziej znanych  służb w Ameryce, błagałem Boga, żeby mnie przyjęli. Pod koniec mojej służby tam, zamierzałem powiedzieć liderowi organizacji: „Jeśli by to zależało ode mnie, zostałbym z wami, ale Bóg przyzywa mnie do żydowskiej służby. Ech!”

Tej nocy, około 4 nad ranem, miałem sen. Siedziałem w kawiarence z miłą, jasnowłosą kobietą. Mięliśmy silne pragnienie siebie nawzajem, i  wydawało się to być nawet czyste i bardzo szczere. Jednak na końcu pokazałem jej moją obrączkę i powiedziałem, że bardzo chciałbym z nią być, ale jestem żonaty. I nagle się obudziłem. „Brrr”, pomyślałem. Przecież kocham swoją żonę. Prosiłem Boga, żeby mnie z tego obmył.

Później, tego samego dnia, Bóg powiedział mi, że ten sen był od Niego: „Zapragnąłeś nieżydowskiej służby w ślad za duchem cudzołóstwa. Ja nie chcę, żebyś przyjmował żydowską służbę i tożsamość pod Moim naciskiem. Chcę, żebyś kochał żydowską służbę, tak jak kochasz swoją żonę”.

To był punkt zwrotny w moim życiu i mojej służbie. A teraz mieszkam w Izraelu z żoną i dziećmi, a  wezwanie aby dosięgać mój naród, przyjmuję z radością, podobnie jak wezwanie niesienia Dobrej Nowiny z Izraela do narodów.

Powołanie

Powołanie Izraela nie jest odwołane (Rz. 11:1, 11, 29). Biblia obiecuje przebudzenie w ostatnich dniach  pośród Żydów (Rz.11:26; Oz.3:4-5). Jeśli wszyscy żydowscy wierzący zasymilują się z nieżydowskim światem, to na Ziemi nie będzie żadnych świadków z żydowską tożsamością. Nie daj Boże! Absolutnie konieczne jest, aby żydowscy wierzący przyjęli swoje powołanie jako Żydzi. Tak, może to oznaczać poważne niezrozumienie ze strony krewnych i przyjaciół, zarówno chrześcijan jak i Żydów. Czasami może być niewygodnie. Ale to oznacza także, przytaczając słowa Dana Justera: „przyłączenie zbawionej resztki Izraela”. Ich ciągle rosnąca liczba na Ziemi, niczym magnez przyciąga powrót Jeszua.

Różnica jest w powołaniu, a nie w wartości

Czasem chrześcijanie zmagają się z koncepcją, że Żydzi, jako starsi bracia mają wyjątkowe powołanie, a nawet zakrada się w ich serca poczucie niższości. Umiłowani Boży, proszę zrozumcie, że to nie ma nic wspólnego z wartością w Bożych oczach.  To kwestia powołania. W rodzinie, w której jest dziesięciu synów, absolutnie normalne jest, aby najstarszy syn niósł określoną odpowiedzialność, której nie mają pozostali. To nie znaczy, że najstarsi synowie są bardziej kochani, to po prostu oznacza, ze mają szczególne powołanie jako pierworodni.

I pamiętajcie, że to działa w dwie strony.  Podobnie jak Ewangelia: „najpierw dla Żydów”, tak i sąd.

Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe, najpierw Żyda, potem i Greka, A chwała i cześć, i pokój każdemu, który czyni dobrze, najpierw Żydowi, a potem i Grekowi” (Rz. 2:9-11).

W średniowieczu, żydowska tożsamość była nie tylko niedoceniana przez Kościół, ale była zabroniona pod karą śmierci. I ponieważ Bóg, w te ostatnie dni zbiera Swoją zbawioną resztkę Izraela, pozwólcie się  zachęcić, do bycia tymi,  którzy wspierają wierzących Żydów, żeby zachowywali swoją żydowską tożsamość. Wierzę, że postępując w ten sposób,  przybliżacie przyjście Pana.

Autor – Ron Kantor
Źródło: messiahmandate.org / ieshua.org
Polska – Anna Skliarenko

Самые ненавистные люди на земле

Последнее пожертвование: 21.11. Спасибо!