Odłożyć Żydów na później?

Odłożyć Żydów na później?

Siedzieliśmy w biurze pastora i patrzyliśmy sobie nawzajem w oczy. Powiedziałem mu, że przyszedł czas dla Żydów w jego mieście — czas, aby usłyszeli o Jezusie i przyjęli Go. Pastor był gotów pomóc mi we wszystkim. On sam, jak tylko mógł, głosił Dobrą Nowinę Żydom i odprawił swoje dzieci do pomocy mi, w charakterze wolontariuszy. Ale nie wierzył, że przyszedł już czas na pokutę Żydów. Sugerował, że ten czas nie przyjdzie „dopóki nie zostanie wylany... Ducha z wysokości” (Izajasza 32:15).

Ja naprawdę kocham pastorów! Są absolutnie niepowtarzalnymi ludźmi w naszym życiu. Ludźmi, poprzez których uwierzyliśmy. Naszymi duchowymi ojcami, przez których Jezus nas dotknął i staliśmy się nowymi stworzeniami, niezrozumiałymi dla tego świata. Ale cytat z Izajasza w ustach mojego drogiego przyjaciela pastora oznaczał tylko jedną rzecz: wierzył, że Żydzi będą masowo zbawieni  „kiedyś później”. Wszakże Izajasz opisał Mesjańskie (Tysiącletnie) Królestwo.

Przekonanie, że ​​dla Żydów nie nadszedł jeszcze czas, słyszałem od tamtego momentu wiele razy. Pozwolę sobie przedstawić „standardową wersję”. Teraz jest czas pogan. Kiedy w Izraelu  nastaną „ciężkie czasy”, Żydzi zaczną zastanawiać się –kim jest Jezus. W Tysiącletnim Królestwie Duch Święty zstąpi na Izrael nie tylko w postaci szczególnych naturalnych błogosławieństw i trwałego pokoju, ale także pod działaniem Ducha Świętego cały Izrael uwierzy w Jezusa ...

Ale co mówi Nowy Testament? Czy teraz jest czas nawrócenia tylko dla pogan? A może tylko dla Żydów? Spójrzmy:

„Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi” (Tytusa 2:11).

„Dla wszystkich”. Nie można tego rozumieć inaczej: łaska jest teraz zarówno dla Żydów, jak i dla pogan. A „czasy pogan” -  to wyrażenie Nowego Testamentu, którego nie można wyrywać z kontekstu. Jeszua powiedział, że „… Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan.(Łk.21:24). Od 1967 r. Jerozolima prawnie znajduje się pod kontrolą Izraela i już nie jest „deptana”, wydaje mi się więc, że w sensie politycznym czasy pogan minęły. W duchowym sensie- dzisiaj jest czas łaski dla wszystkich!

Czy prawdą jest, że ​​masowe nawrócenie narodu żydowskiego nastąpi, gdy Duch Święty zstąpi na Izrael? Jeśli czytacie księgę Dziejów (działania nie tylko apostołów, ale także Ducha Świętego), to Duch Święty nie dokonywał cudów  samodzielnie, w oderwaniu od nauczania. Duch Święty towarzyszył głoszeniu Ewangelii:

napotom2

I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał głoszą wielkie dzieła Boże” (Dz. 2:4,11).

«… i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i głosili z odwagą Słowo Boże.» (Dz. 4:31)

«Filip ... głosił mu o Jezusie. …Gdy wyszli z wody, Duch Święty porwał Filipa» (Dz.8:35, 39).

«A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy.» (Dz.10:44).

Tak więc Duch Święty towarzyszy Słowu, kieruje głoszeniem Ewangelii. W Biblii Duch Święty wylewa się, podobnie jak deszcz na zasiane nasiona. Ale co wyrośnie po deszczu, jeśli wcześniej nie posadzimy nasion? Czyż nie chwasty? Tak też serce człowieka, który nie wierzy w Jezusa, przedstawia sobą ogród ... pełen chwastów.

Więc może nadszedł czas, aby siać Ewangelię?

Od czasu tej rozmowy z pastorem minęło wiele lat ...  i im więcej czasu przeszło, tym bardziej, ja-Żyd, jestem wdzięczny tym chrześcijanom, którzy głosili mi Dobrą Nowinę. Oni nie czekali na „Tysiącletnie Królestwo”, kiedy zostanie wylany  Duch Święty. Nie spodziewali się też szczególnego, nagłego przebudzenia. Powiedzieli mi po prostu, że jestem grzesznikiem, że Jeszua jest Zbawicielem, uwalniającym  od grzechu i że muszę pokutować, aby nie zginąć na zawsze. To usłyszałem od  Ukraińców, a nie od Żydów. Właściwie to było dla mnie nieistotne, jakiej  byli narodowości. Zastanawiałem się i trwożyłem, czy mówią prawdę.

Okazało się, że tak. To Prawda.

A co byłoby, jeśli ci ewangeliczni wierzący odłożyliby mnie „na później”? Co byłoby gdybym nie uwierzył, że Jeszua jest Mesjaszem? Jak potoczyłyby się moje losy? Co bym robi? Czy nadal „budowałbym komunizm”? A może siedziałbym w biurze projektowym i zastanawiał się, dlaczego my — Żydzi, jesteśmy tak mądrzy i nieszczęśliwi? ...

Aby Żydzi (i ludzie ze wszystkich innych narodów) uwierzyli i zostali zbawieni, nie musimy czekać na cud. Jeśli będziemy jedynie siedzieć i czekać, aż Duch Święty nagle zstąpi i przyniesie Żydom wiarę w Jeszua – to nic się nie wydarzy!

Duch Święty zstępuje tylko na tych, którzy słuchają słowa o Krzyżu, słowa o śmierci i zmartwychwstaniu Mesjasza. Duch Święty schodzi na nasienie Ewangelii, a potem przynosi owoce.

Jeśli chcesz, aby Izrael został zbawiony, módl się o zasiew Słowa w tym kraju.

Zanim Duch Święty rzeczywiście zstąpi na Izrael, Bóg wyśle tam ​​kogoś z Dobrą Nowiną.

Być może właśnie Ciebie.

Autor: Michaił Waiszengolc / cis.jewsforjesus.org
Źródło: ieshua.org
Polska – Anna Skliarenko

Отложить евреев на потом?

Последнее пожертвование: 24.01. Спасибо!