Parsza Waera: Czy modlitwa może pogorszyć sytuację?

Parsza Waera: Czy modlitwa może pogorszyć sytuację?

וָאֵרָא (Waera / I objawiłem się)

Wyjścia 6:2 — 9:35

Czy Bóg naprawdę trzyma w swoich rękach władców i narody, oraz losy Swojego ludu? Kiedy czytamy ten cotygodniowy rozdział Tory, ze zdumieniem obserwujemy, jak moc Boża objawia się coraz bardziej, przygotowując Boży naród do sławnego wyjścia z Egiptu. W tym fragmencie widzimy potężne zderzenie Boga Żydów z faraonem, największym władcą na świecie w tamtym czasie.

Kiedy patrzymy na dzisiejszą sytuację w świecie, możemy zastanawiać się często nad tym, czy Bóg naprawdę trzyma wszystko pod swoją kontrolą. Łatwo popadamy w strach i martwimy się, co będzie dalej! Po dziś dzień,  przywódcy-tyrani  i dyktatorzy rządzą swoimi narodami. Jeszcze bardziej zatrważającym faktem jest współczesna tendencja do usuwania Boga z areny światowej historii. W Izraelu stoimy w obliczu ciągłego zagrożenia wojną i zniszczeniem, przez wrogów wokół nas. Ale prawda jest taka, że ​​Bóg zawsze trzymał i nadal utrzymuje sytuację pod Swoją pełną kontrolą. Ostatnie słowo należy do Niego!

Istotę fragmentu Księgi Wyjścia 6-9, można wyrazić jednym wersetem z Przysłów. 21:1: Serce króla w ręku Pana jest jak strumienie wód; On je kieruje, dokąd chce. Obserwując Mojżesza, Izrael i faraona, możemy dziś wyciągnąć z tej historii kilka lekcji dla siebie.

Po pierwszej wizycie u faraona, która wyglądała na niepowodzenie, zdesperowany Mojżesz powiedział do Boga:

„Panie! Dlaczego wyrządziłeś zło temu ludowi? Dlaczego mnie tu posłałeś? Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do faraona, aby mówić w imieniu twoim, gorzej postępuje z tym ludem, Ty zaś nie wyratowałeś ludu swego.(Wyj. 5:22-23)

Ale Bóg, przepowiadając uprzednio zatwardziałość serca Faraona, odpowiedział Mojżeszowi w Wyjścia 6:1: „Teraz zobaczysz, co uczynię faraonowi, że zmuszony silną ręką wypuści ich i zmuszony silną ręką wypędzi ich z ziemi swojej”.  Bóg w swojej łasce użył Mojżesza, człowieka podobnego do mnie i do ciebie, aby ten stanął w wyłomie pomiędzy Izraelem a faraonem i zażądał uwolnienia narodu. Niech Bóg obdarzy nas łaską, abyśmy dzisiaj stali w wyłomie za nasz naród.

Z drugiej strony, Izraelczycy nie słuchali Mojżesza z powodu ich złamanego ducha i ciężkiej niewoli. Pod wieloma względami, jest to ilustracją dzisiejszej ludzkości, która nie chce słuchać Słowa Bożego, ponieważ cierpi z powodu więzów niewoli grzechu. Bądźmy dzisiaj silni i pamiętajmy, że Bóg jest wciąż wierny, aby wyzwalać ludzi z niewoli.

Wreszcie widzimy faraona i jego magów, którzy są niczym  „strumień wody” w Bożej dłoni, gdy spotykają się z ciężkimi plagami niosącymi zniszczenie i spustoszenie zbuntowanemu władcy i jego ludowi. A Bóg wypowiada do faraona końcowe słowo :

„Lecz tylko dlatego zachowałem cię przy życiu, by ci pokazać swoją siłę i by rozgłaszano imię moje po całej ziemi” (Wyj.9:16)

Wszystkie te przejawy mocy Boga były tylko cieniem ostatecznego odkupienia świata, które ludzkość otrzymała wraz z pierwszym przyjściem Mesjasza.  Wskazywały także na drugie przyjście Jeszua, gdy Jego Imię zostanie ogłoszone nad całą ziemią przez tych, którzy zostali odkupieni.

Глава Торы. Ваэра: Может ли молитва ухудшить ситуацию?

Polska — Anna Skliarenko

Последнее пожертвование: 27.12. Спасибо!