Parsza Ekew: Komu potrzebny jest Bóg, jeśli życie jest piękne i bez Niego?

Parsza Ekew: Komu potrzebny  jest Bóg, jeśli życie jest piękne i bez Niego?

עֵקֶב (Ekew / I jeśli będziecie)

Księga Powtórzonego Prawa 7:12 — 11:25

Czy zdarzyło Wam się kiedyś coś takiego, że ktoś kogo bardzo kochacie i troszczysz się o niego, zapomniał o was? Być może zapomniał o ważnym wydarzeniu lub po prostu przyzwyczaił się do tego, co dla niego robicie, i przyjmuje to za coś, co się mu należy. To bardzo nieprzyjemne uczucie,  tak jakbyście nie byli ważni dla tego człowieka, a jest to szczególnie bolesne, kiedy ciągle pokazujecie mu, że się o niego troszczycie. Niestety, naszą ludzką naturą jest brać coś cennego i przyjmować to jakby nam się należało, gdy czujemy się komfortowo. To jeden z najważniejszych tematów naszego dzisiejszego cotygodniowego rozdziału.

Naród Izraela stoi na granicy ziemi obiecanej po czterdziestu latach podróży przez pustynię i zamierza wejść do tej ziemi. Przez lata Izraelczycy cieszyli się Bożym nadprzyrodzonym zaopatrzeniem i ochroną i przywykli do tego. Jako przykład  pomyślcie, że  wyżywienie obozu izraelskiego manną z nieba – oznacza dostarczenie około  40 ton żywności dziennie, a 80 ton w piątki! A ponieważ nadprzyrodzone zaopatrzenie Boga na pustyni miało zostać zastąpione przez normalną pracę na ziemi, Bóg błaga ich (i nas), aby nie zapominać! To jest wezwanie do dojrzałości.

W Powtórzonego Prawa 8:7-10 czytamy:

„Gdyż Pan, Bóg twój, wprowadza cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła tryskają w dolinie i na górze; do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej latorośli, drzewa figowego i drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu;  do ziemi, w której bez ograniczeń będziesz spożywał chleb i niczego ci nie będzie brakować, do ziemi, której kamienie są z żelaza i z której gór będziesz wydobywał miedź; gdzie będziesz jadł do syta i błogosławił Pana, Boga twego, za tę piękną ziemię, którą ci dał.”

Zmiana jest przerażająca. Za każdym razem, gdy musimy dorastać i brać odpowiedzialność za więcej aspektów naszego życia, możemy doświadczyć strachu. I dlatego Bóg zachęca zarówno Izraelitów, jak i nas. Ziemia, która jest przed wami, jest dobra i chociaż może nie być  łatwo, jest błogosławieństwem od Boga. Zróbcie krok wiary.

Ale, jak czytamy w Pwt. 8:11-14, istnieje ryzyko:

„Bacz, abyś nie zapomniał Pana, Boga twego, zaniedbując jego przykazania, prawa i ustawy, które ci dziś nadaję. Aby gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał, i gdy twoje bydło i trzody rozmnożą się, i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota, i wszystkiego będziesz miał wiele, serce twoje nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana, Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.”

Bóg wybrał Izrael jako swój naród, a jako naśladowców  Mesjasza  Bóg wybrał nas spośród różnych narodów. Podobnie jak Izraelitów, Bóg ostrzega nas przed skłonnością naszego serca do dumy i zapominania. Każdy z nas jest zagrożony na wzrastanie w tak wygodnym  środowisku, że Bóg i Jego Królestwo staje się drugorzędne w stosunku  do naszego komfortu. Przypomnijcie sobie, kiedy dopiero zaczynaliśmy  chodzić z Mesjaszem, wszystko inne było nieważne, a my byliśmy napełnieni Jego miłością i gorliwością. Ale na przestrzeni życia osiedliśmy, uspokoiliśmy się, to co  nadprzyrodzone zostało zastąpione naturalnym i zaczęliśmy przyjmować błogosławieństwa Boże za pewnik, a potem zaczęliśmy je traktować je jako owoc  swoich własnych wysiłków. Nowe Przymierze nazywa to zapomnieniem o pierwszej miłości (Objawienie 2:4).

Kończąc rozważanie tego rozdziału, spójrzmy na te opisane w Pwt. 10:12-14 relacje i działania, które są częścią naszej relacji z Bogiem:

„Teraz więc, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, twój Bóg! Tylko, abyś okazywał cześć Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko jego drogami, abyś go miłował i służył Panu, swemu Bogu, z całego serca i z całej duszy,  abyś przestrzegał przykazań Pana i jego ustaw, które Ja ci dziś nadaję dla twego dobra.  Oto do Pana, twego Boga, należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co na niej się znajduje.”

Bóg całego wszechświata jest zainteresowany naszymi sercami i dał nam ograniczenia dla naszego własnego dobra. Zajrzyjmy dzisiaj do naszych serc i dajmy Mu pierwsze miejsce w nich.

Źródło: ieshua.org od oneforisrael.org
Polska: Anna Skliarenko

donate

Последнее пожертвование: 18.02. Спасибо!