Parsza Ki Tisa: Czy macie w życiu złote cielce?

Parsza Ki Tisa: Czy macie w życiu złote cielce?

כִּי תִשָּׂא (Ki Tisa / Gdy zbierzesz)

Wyjścia  30:11 — 34:35

Mojżesz był na Górze Synaj i otrzymał Prawo. Ten cotygodniowy rozdział rozpoczyna się od przykazań dotyczących Przybytku. Lecz kiedy Mojżesz otrzymywał Boże Prawo, dzieci Izraela które zostały na dole, naruszyły je. Przede wszystkim pogwałcili pierwsze przykazanie. Czytamy w Księdze Wyjścia 32:1 :

„A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Aarona i rzekli do niego: Nuże, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej.”

Niestety, Aaron był temu bardzo przychylny. W  Księdze Wyjścia 32:4 czytamy dalej: „I przyjął je z ich rąk, i ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej.”

Chociaż Bóg groził natychmiastowym zniszczeniem narodu, Mojżesz wstawił się za ludem. Przypomniał Bogu o Jego przymierzu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, i Jego obietnicę przyprowadzenia ich potomków  do  „ziemi”. Oczywiście, Bogu nie trzeba przypominać. Mojżesz i synowie Izraela musieli poznać Boży charakter. W następnych kilku wersetach Bóg odwołuje swoją decyzję, by wylać swój gniew, a następnie Mojżesz schodzi z góry z dwoma tablicami w dłoniach. Jednak , kiedy na własne oczy, widzi złotego cielca, jest wzburzony. Rzuca tablice na ziemię i rozbija je, a obóz dosięgają naprawdę poważne konsekwencje.

Mojżesz ponownie wspina się na górę i modli się do Boga. W Księdze Wyjścia 32:32 mówi: „Teraz, racz odpuścić ich grzech, lecz jeżeli nie, to wymaż mnie ze swojej księgi, którą napisałeś.” Jest to podobne do tego, co Apostoł Paweł pisał wiele lat później: „Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała” (Rz.9:3).

Dzieci Izraela wciąż były na początku swojej podróży i nadal miały wiele lekcji do przerobienia. Większość z tych lekcji dotyczyła faktu, że tylko Bóg Izraela jest godny czci i że nie możemy polegać na naszych zdolnościach. Po incydencie ze złotym cielcem narracja powraca do budowy Przybytku. To także ironia. Przybytek powinien być miejscem odkupienia grzechów, a właśnie w samym środku szczegółowej instrukcji budowy, dzieci Izraela popełniają jeden z największych grzechów. W rzeczywistości ten grzech został później podwojony przez Jeroboama, który sporządził dwa złote cielce i powiedział, że to one wyprowadziły naród z Egiptu. To wydarzenie, o którym czytamy w 12 rozdziale 1 Księgi Królewskiej, było kluczowym czynnikiem podziału Izraela na królestwa północne i południowe.

Za dni Mojżesza naród Izraela już widział, jak Bóg czyni cudowne rzeczy. Ale teraz chcieli, aby Bóg zrobił coś według ich woli i zgodnie z ich wytycznymi. Kiedy Mojżesz powrócił na górę, po raz pierwszy poznał Boży charakter :

„Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność (Wyj.34: 6)

Czy w Waszym życiu są jakieś złote cielce? Czy chcecie, aby Bóg robił coś „po waszemu” ? Oczekiwanie na Pana może być trudne, ale im bardziej rozumiemy Jego charakter, tym bardziej upewniamy się, że jest On godzien oczekiwania.

Źródło: ieshua.org od oneforisrael.org
Polska — Anna Skliarenko

donate

Последнее пожертвование: 18.02. Спасибо!