Parsza Mikec: Czy jeden sprawiedliwy może coś zmienić?

Parsza Mikec: Czy jeden sprawiedliwy może coś zmienić?

מִקֵּץ (Mikec / I stało się)

Księga Rodzaju 41:1 — 44:17

Czy jeden człowiek, prawdziwie żyjący dla Boga, może coś zmienić? Wcześniej widzieliśmy, jak Józef został sprzedany w niewolę i znalazł się w Egipcie. Jego umiejętność interpretowania snów wyprowadziła go z więzienia i pomogła zdobyć pozycję przywódcy. Był drugi po faraonie. Jest to niesamowity przykład tego, że  … Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani – jak mówi list Rzymian 8:28. Ten temat jest wiodący w tych rozdziałach Księgi Rodzaju.

Ale w czasie, gdy Józef cieszył się powodzeniem, jego rodzina cierpiała z powodu głodu, który nawiedził Kanaan, a także Egipt. Jakub wysłał swoich dziesięciu synów do Egiptu, aby kupili zboże, tylko Beniamin został z nim w domu. W Egipcie dziesięciu braci spotkało Józefa. Józef rozpoznał ich, ale oni nie mieli pojęcia, że ​​ten egipski wielmoża był ich dawno utraconym bratem. Wtedy Józef oskarżył ich o szpiegostwo i zażądał, aby przyprowadzili Beniamina, który był dla niego wyjątkowym bratem, ponieważ obydwaj byli dziećmi Racheli. Przyprowadzenie Beniamina miało dowieść prawdomówności braci Józefa, którzy w dalszym ciągu go nie rozpoznali.

Bóg zaaranżował wydarzenia w taki sposób, aby doprowadzić do przyszłego zwycięstwa. Zanim bracia opuścili Egipt, Józef opracował plan sprowadzenia Beniamina do Egiptu. Bracia wrócili do Kanaanu i opowiedzieli ojcu o wszystkim, co zaszło. W miarę rozwoju wydarzeń, bracia coraz bardziej przeżywali i uświadamiali sobie swój grzech. W Rodzaju 42:21 czytamy:

„Wtedy mówili jeden do drugiego: Zaiste, zgrzeszyliśmy przeciwko bratu naszemu, bo widząc utrapienie duszy jego, gdy nas błagał, nie usłuchaliśmy go, dlatego przyszło na nas to utrapienie.”

Józef nie był mściwy. Chciał sprawiedliwości. Chciał, aby jego bracia zwrócili się całkowicie do Boga. Józef był sprawiedliwym człowiekiem, a jego życie wpłynęło na wielu ludzi, nawet na faraona, który zapytał swoich sług: Czy moglibyśmy znaleźć innego męża, który miałby Ducha Bożego tak jak ten? (Rodz. 41:38).

To niesamowite stwierdzenie. Akcent na Ducha Bożego w życiu Jego narodu, będzie dominował w kolejnych księgach prorockich. Ale tutaj, w Księdze Rodzaju, tylko Józef jest opisany w ten sposób. Jego pobożność i świętość wpłynęły na wszystkich, poczynając od Egipcjan, a kończąc na jego braciach.

Przypomina to słowa Jeszua z Mateusza 5:14-16, kiedy powiedział:

Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.”

W rzeczywistości jeden człowiek, który żyje sprawiedliwie, może coś zmienić.

Глава Торы. Микец: Один праведник может что-то изменить?

Źródło: ieshua.org od oneforisrael.org
Polska — Anna Skliarenko

donate

Последнее пожертвование: 18.02. Спасибо!