Sid Roth: największy akt antysemityzmu, który znam

Sid Roth: największy akt antysemityzmu, który znam

Друзья! Этой статьей мы открываем на нашем мессианском еврейском портале ieshua.org новую рубрику — Polska.

Выражаем благодарность Анне Скляренко и всей мессианской общине «Шалом» (Варшава, Польша), пастор Павел Тарнопольский. Анна взялась послужить польско-говорящим посетителям нашего портала (читающим его, часто, через google-переводчик) своими способностями и талантами.

Если вы читаете эти строки и имеете достаточный уровень владения польским (или другими — немецким, испанским, французским — например) и русским языком, чтобы осуществлять подобные переводы — пожалуйста, свяжитесь с нами.


Największym aktem antysemityzmu, o którym jest mi wiadomo – to kochać i szanować swoich braci Żydów, ale nie dzielić się z nimi Ewangelią. Jestem Żydem, obywatelem Izraela, i podobnie jak Paweł, oddaję swoje życie dla dobra moich braci w ciele.

W ostatnich latach, z wdzięcznością obserwuję chrześcijańskie służby błogosławiące Izrael. Bóg wie, że Izrael potrzebuje przyjaciół i wsparcia, ale błogosławienie Żydów i Izraela, a jednocześnie skrywanie Dobrej Nowiny przed żydowskim narodem – to nie po chrześcijańsku.

Jestem „za” filmami reklamowymi, przyzywającymi do zbiórek środków finansowych, aby pomóc prześladowanym Żydom z całego świata powrócić do Izraela. Ale zbierać pieniądze od chrześcijan i nie pomagać nimi Żydom, którzy wierzą w Jeszua — jest to rzecz nieprawidłowa!

Niepokoją mnie chrześcijanie, którzy bardziej interesują się żydowskimi korzeniami niż żydowskimi duszami.

Jestem zaniepokojony ortodoksyjnymi rabinami, których ranga jest wychwalana w chrześcijańskich telewizjach, a którzy nienawidzą Żydów, wierzących w Jeszua.

To jest czas łaski dla Syjonu. Duchowa zasłona spada z oczu narodu żydowskiego. Ale apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi:

„Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela…. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje?” (Rz.10:1, 14)

A prorok Ezechiel pisze:

„Synu człowieczy: Na stróża domu izraelskiego cię powołałem! …. Jeżeli powiem do bezbożnego: Na pewno umrzesz, a ty go nie ostrzeżesz i nic nie powiesz, aby bezbożnego ostrzec przed jego bezbożną drogą tak, abyś uratował jego życie, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, ale Ja uczynię cię odpowiedzialnym za jego krew”. (Ez.3:17-18)

Nastał czas, aby król się przyodział. Musi się jednak znaleźć ktoś, kto mu powie, że jest nagi.

Sid Roth prowadzi program telewizyjny «To ponadnaturalne». Jego służba rozesłała ponad 2,4 miliona egzemplarzy książek "Pomyśleli o sobie”, z żydowskimi świadectwami na adresy Żydów z całego świata.

Autor – Sid Roth / charismamag.com
Źródło – ieshua.org
Polska — Anna Skliarenko

Сид Рот: самый антисемитский поступок, который я знаю

Последнее пожертвование: 27.12. Спасибо!