Dlaczego nie powinniśmy „nawracać” Żydów na chrześcijaństwo?

Dlaczego nie powinniśmy „nawracać” Żydów na chrześcijaństwo?

Urodziłem się Żydem, w wieku 18 lat przyjąłem wiarą Jeszua, Jezusa, jako Mesjasza, ale nie nawróciłem się na inną wiarę. Pozwólcie mi to wyjaśnić.

Słowo „nawrócony” (lub „nowo nawrócony”) dla Żyda oznacza, że przeszedł on z Judaizmu na inna religię. Na przykład ktoś może przejść z judaizmu na buddyzm albo hinduizm. Jednak w Nowym Testamencie, nie ma żadnego człowieka – absolutnie ani jednego, który nawróciłby się z judaizmu do innej religii.
Aby zrozumieć, o co mi chodzi, musicie przeczytać Nowy Testament, oddzielając się od tego, czego was nauczono. Przeczytajcie go tak, jakbyście nigdy wcześniej go nie czytali. Po pierwsze i przede wszystkim, ta historia opowiada o człowieku — Żydzie, który przyszedł z Nieba i mieszkał pośród swojego narodu, dopóki nie umarł za swój naród – i za cały świat – jako ofiara za grzech.

Jego historia była przepowiedziana przez starożytnych żydowskich proroków. Zapowiedzieli oni , gdzie się urodzi, że będzie potomkiem rodu Dawida, że ​​umrze, że powstanie z martwych, i że Jego własny naród Go odrzuci. W rzeczywistości, tylko w samej Jerozolimie było dziesiątki tysięcy Żydów, którzy w Niego uwierzyli i żaden z nich nie przyjął nowej religii, żeby potwierdzić wiarę w swojego Mesjasza.

Samo słowo „nawrócony” użyte jest w Nowym Testamencie dwa razy, w zależności od wersji tłumaczenia. I to określenie odnosi się jedynie do pogan, którzy odwracają się od pogaństwa do judaizmu. W języku greckim, to takie samo słowo, od którego pochodzi słowo prozelita (προσήλυτος).

W różnych miejscach, na przykład w 1 Kor. 16:15, w tłumaczeniach anglojęzycznych, chodzi o pogan, którzy nawrócili się na nowotestamentową wiarę. Jednak w greckim oryginale użyte jest słowo aparhe (ἀπαρχή)(początek), które nie ma nic wspólnego ze słowem nawrócony (prozelita), ale oznacza pierwociny żniw.

W Biblii Króla Jakuba słowo nawracać używane jest swobodnie, ale nigdy nie występuje w formie rzeczownika, jak na przykład prozelita lub pierwociny, lecz zawsze w formie czasownika. W języku greckim słowo — epistrefo (ἐπιστρέφω), które jest prawidłowo tłumaczone w większości współczesnych przekładów. Słowo to nie oznacza nawrócić się w przyjętym zwyczajowo znaczeniu, ale dosłownie oznacza odwrócić się, na przykład zwrócić się w stronę Pana. W jednym z najstarszych rękopisów Johna Wycliffea, fragment Dziejów Apostolskich 9:35, gdzie jest mowa o odrodzeniu pośród Żydów w okolicach współczesnego Tel Awiwu, został przetłumaczony w następujący sposób:

„I widzieli Go wszyscy z mieszkańcy Liddy i Saronu, z tych, którzy nawrócili się do Pana.”

Wszystkie inne tłumaczenia, które sprawdzałem, włączając współczesny przekład angielski, używają w tym miejscy wyrażenia : powrócili do Pana (zwrócili się w stronę Pana), a nie byli nawróceni. O czym to mówi? O tym, że być może, kiedyś, w czasach Wycliffea, około 600 lat temu, słowo nawrócić się, było synonimem słowa upamiętać się lub powrócić do Pana. Dzisiaj natomiast, słowo nawrócić się, oznacza zmienić religię.

I za każdym razem, kiedy w Biblii Króla Jakuba użyte jest słowo nawrócić się w odniesieniu do nowo wierzących, to zawsze jest to tłumaczenie greckiego słowa epistrefo (ἐπιστρέφω) lub jego pochodnych, co oznacza, odwrócić się, obrócić, a nie słowo prozelita (προσήλυτος), co oznacza, zmianę wyznania.

Zapewne już wystarczy mądrych słów. Pora wyciągnąć wnioski. Widzicie, że bardzo pragnę, aby posłanie o Jeszua było przekazywane Żydom w taki sam sposób jak to miało miejsce w Nowym Testamencie. Nie jako nowa, albo jeszcze gorzej – obca religia, ale jako wypełnienie żydowskiego Pisma Świętego. Słowo nawrócenie, w dzisiejszym kontekście niesie Żydom fałszywe przesłanie, że powinni odwrócić się od judaizmu do chrześcijaństwa, aby uzyskać zbawienie.

Pierwsi żydowscy wierzący opisani w księdze Dziejów Apostolskich, nie porzucali swojego żydowskiego dziedzictwa, aby przyjąć zbawienie przez Jeszua, ale przez prostą wiarę przyjmowali Mesjasza. Dlatego właśnie to, wydawałoby się bezcelowe, dociekanie znaczenia słowa „nawrócony”, tak naprawdę ma znaczenie.

Bóg wezwał narody, aby wywołać zazdrość w Izraelu, żeby przyciągnąć Żydów do Mesjasza poprzez wasze akty miłości i życzliwości, poprzez solidarność z Izraelem i występowanie przeciwko antysemityzmowi. I kiedy to robimy, ważne abyśmy nie próbowali nawrócić Żydów na inną wiarę, ale przedstawić im, ich Mesjasza.

Autor— Ron Kantor charismanews.com
Źródło — ieshua.org
Polska — Anna Skliarenko

Почему нам не следует пытаться «обратить» евреев в христианство?

Последнее пожертвование: 27.12. Спасибо!