Prawdziwa przyczyna antysemityzmu

Prawdziwa przyczyna antysemityzmu

W tym tygodniu (24-25 marca) obchodzimy święto Purim. Większość ludzi nie zauważa, że Księga Estery pojawiła się w tym samym czasie, co prorocze Księgi  Zachariasza i Aggeusza.  Jakie znaczenie ma ten okres?

W Księgach proroków Zachariasza i Aggeusza jest mowa o niewielkiej resztce Izraela, która powróciła do Jerozolimy, aby odbudować ołtarz, Świątynię i miasto. W Księdze Estery, obserwujemy ogólnoświatową falę antysemityzmu,  mającą swe źródło w Persji  (starożytny Iran). Pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami istnieje związek.

Odbudowa Jerozolimy reprezentuje rozprzestrzenianie Królestwa Bożego.

Fala antysemityzmu – to śmiercionośny ruch, który jest  duchowym atakiem, skierowanym przeciwko przywróceniu Królestwa. Odnowienie wiernej resztki Izraela, rozpala nienawiść w odniesieniu do Żydów. Zniszczenie pozostałości królewskich w Jerozolimie jest celem międzynarodowego ruchu antysemityzmu i ludobójstwa.

Dziś obserwujemy analogiczny obraz, mający odpowiednie prorocze znaczenie.  Naród Izraela został odrodzony, Jerozolima ponownie stała się stolicą państwa. Jednocześnie powstaje i rozrasta się  resztka Mesjańskich wierzących w Izraelu.  Paralelnie istnieje globalny ruch propagandy i terroru, którego głównym celem jest, dyskredytowanie żydowskich roszczeń odnośnie Jerozolimy i zgładzenie Izraela.

Podobnie jak w czasach Zachariasza, tak też i dziś, logika duchowej wojny osadza się na tym, aby wstrzymać oczekiwanie przyjścia Mesjasza. Pierwsze odrodzenie Izraela doprowadziło do pierwszego przyjścia Jeszua. Finałem drugiego odrodzenia, będzie powtórne przyjście Jeszua.

Jeszua powiedział w Mateusza 23:39, że Jego powrót, będzie odpowiedzią na wezwanie ludu Izraela – a w szczególności mieszkańców Jerozolimy -  „Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie!”

Naród Izraela jest już na swoim miejscu; żydowska Mesjańska resztka w Izraelu i Jerozolimie stopniowo rośnie w liczbie. Diabeł wie, że jego czas jest krótki, i dlatego szaleje w histerii, w panice, w gniewie (Obj.12:12). Dlatego ta diabelska nienawiść,  kłamstwo i morderstwa, są skierowane przeciwko Bożemu planowi. To właśnie jest ukryta duchowa przyczyna różnorodności zła, mającego dziś miejsce w światowej polityce.

Autor – Paul Wilbur / reviveisrael.org
Źródło – ieshua.org
Polska — Anna Skliarenko

Настоящая причина антисемитизма

Последнее пожертвование: 24.01. Спасибо!