Tu Bi-Szwat: przynosząc owoce dla Mesjasza

Tu Bi-Szwat: przynosząc owoce dla Mesjasza

Rzadko myślimy o zimie jako o czasie owocowania. Mimo to, Biblia zachęca nas do zrozumienia, że ​​owocność nie zależy od czasu i pór.

W taką czy inną porę roku za oknem – powinniśmy wydawać duchowe owoce, świadczące o życiu Jeszua w nas. Ta owocność nie jest oparta na sezonie, ale rozwija się poprzez przebywanie z Jeszua. Zimowe święto Tu Bi-Szwat przypomina nam o takim rodzaju owoców.

Tu Bi-Szwat jest drugorzędnym świętem żydowskim (roboczy dzień), i jednym z czterech Rosz Haszana („nowy rok”), wspominanych we wczesnych hebrajskich pismach (w Misznie). Tu Bi Szwat – „nowy rok drzew”. Ta nazwa, Tu Bi-Szwat, pochodzi od daty święta – 15-go dnia miesiąca Szwat. W tym roku przypada on na 25 stycznia.

W okresie Drugiej Świątyni, święto Tu Bi-Szwat było dniem, od którego rozpoczynano odliczanie dziesięciny z owoców na kolejny rok. (Miszna, Rosz Haszana 1:1, Talmud Rosz Haszana 2a, 14a).

Pod wpływem tych wczesnych pism żydowskich, Żydzi w średniowieczu zaczęli świętować Tu Bi-Szwat, jedząc podczas tego święta różne owoce. Obecnie Tu Bi-Szwat stał się popularny wśród Żydów na całym świecie. Zachował się obyczaj jedzenia różnych rodzajów owoców i orzechów podczas tego święta.

Tradycyjnie, te rodzaje owoców wiążą się z Ziemią Izraela i żydowskimi Pismami. Owoce te zawierają winogrona, daktyle, figi, oliwki i granaty. Jest też inna klasyfikacja: pomarańcze, banany, orzechy i pistacje (jako owoce z niejadalną, twarda skórką lub skorupką); daktyle, morele, oliwki i kaki (owoce z miękką skórką, ale z pestką); figi i jagody (jako owoce, które są spożywane w całości).

Choć to może dla niektórych nic nie znaczy, możemy dowiedzieć się ciekawych duchowych prawd z tych czterech kategorii owoców charakterystycznych dla święta Tu Bi-Szwat. Analogicznie my jako talmidim (uczniowie), wydajemy duchowe owoce w Mesjaszu:

1. Owoce i orzechy z twardą, niejadalną skórką lub skorupką i miękką, jadalną zawartością – Jaka jaskrawa analogia do naszego duchowego życia w Mesjaszu! Żyjąc na tym świecie, powinniśmy być „twardymi na zewnątrz”, żeby przeciwstawiać się grzechowi i „nie identyfikować się” z wpływami tego świata (Rz.12:2). Oto dlaczego Biblia często uczy nas „przeciwstawiać się diabłu” (Jak.4:7; Ef.6:13; 1P.5:7-9). A z drugiej strony „Ten, Który jest w nas, jest większy niż ten, który jest w świecie” (1 J.4:4), i powinniśmy być miękkimi wewnątrz, wrażliwymi na Ducha Świętego i uległymi Mu, a jednocześnie – odpornymi na złe duchy.

2. Owoce z miękka skórką, ale z pestką w środku – jeszcze jedna ilustracja naszego dojrzałego chodzenia w Mesjaszu. Miękka skórka przypomina nam, jak powinniśmy kochać wszystkich, a jednocześnie posiadać „twardy trzon” wewnątrz. Nie powinniśmy być „bez serca” ale raczej „bez kompromisu” w odniesieniu do absolutnych prawd wiecznego Bożego Słowa. To daje nam wewnętrzną naturę sprawiedliwej integralności i „ stalowy szkielet” , abyśmy byli odporni na zmienne wiatry tego świata. Jakże łatwo byłoby obrazić i zranić naszą „miękką powłoczkę ” przez złość i nienawiść tego świata. Wówczas nasza wewnętrzna reakcja na atak świata, wymierzony w nasze świadectwo o Mesjaszu, mogłaby doprowadzić do „ochłodzenia miłości” – „w wielu oziębnie miłość” (Mat.24:12). Dlatego potrzebujemy tego „twardego trzonu”, dla zachowania serca ukształtowanego w wierze i niezmiennej miłości Jeszua, a nie chłodnego i zatwardziałego serca.

3. Owoce, które spożywane są w całości – w miarę naszego wzrostu, możemy cieszyć się pełnią Bożego Słowa. Nowi wierzący mogą wierzyć, że niektóre części Słowa Bożego są trudne do zrozumienia (J.6:60), ale w miarę tego jak „drążymy” Jego wieczne Słowo, rozumiemy, że „pokarm zaś stały jest dla dorosłych (…)” (Hbr.5:14) i że „całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki” (2 Tym 3:16). Kiedy dorastamy w prawdzie Mesjasza i w ślad za tym, chodzimy w tej prawdzie, wtedy każda sfera naszego życia przynosi „uwielbienie chwalebnej łasce Jego” (Ef.1:6, 12, 14). Tak jak Baranek Paschalny został spożyty w całości, bez pozostałości, tak „Pismo Święte nie może być naruszone” (J.10:35), ponieważ prawda napisanego Słowa, objawia prawdę Żywego Słowa.

4. Owoce związane z Izraelem – Dojrzałość widzi owoce, mniej skoncentrowane na swoich osobistych planach i celach, a bardziej – na wiecznych Bożych. Dojrzałość zarówno żydowskich, jak i nieżydowskich wierzących, będzie dalej odzwierciedlać szczerą troskę o to, czego uczył Apostoł Narodów o służbie przez modlitwę: „Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela” (Rz.10:1). To stanie się pragnieniem naszego własnego serca, w miarę naszego wzrostu, staniemy się ludźmi według Bożego serca, tak jak Dawid, który uczył nas „proście o pokój dla Jeruzalem” (Ps.122:6).

To jest strategia Bożego planu zbawienia, ponieważ powtórne przyjście Mesjasza jest związane z narodową pokutą Izraela i zwróceniem się Izraela do Boga i do wiary w Jeszua. Tak jak Mesjasz powiedział w Jerozolimie: „Nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim.” (Mat. 23:37-39). Niech nasza dojrzałość w Mesjaszu odzwierciedla serce Judejskiego Króla w owocach, związanych z Izraelem!

W tym roku, powinniśmy wszyscy wydorośleć, i stać się uczniami, którzy przyniosą owoce, świadczące o miłości Boga Izraela, w pełni i na wieki otrzymanej w Jeszua, żydowskim Mesjaszu i Zbawicielu świata. Radosnego święta Tu Bi-Szwat!

Autor: Sam Nadler / charismanews.com
Źródło – ieshua.org
Polska — Anna Skliarenko

Ту би-Шват: принося плоды Мессии

Последнее пожертвование: 24.01. Спасибо!